Vlaamse regering schaft de jobkorting volledig af

In 2011 krijgt geen enkele Vlaming nog een jobkorting. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Concreet betekent dit dat zo'n 600.000 werkende Vlamingen met een laag inkomen maximaal 125 euro per jaar verliezen. Het gemiddelde verlies bedraagt 48 euro. De korting voor de hogere inkomens was al eerder geschrapt. De maatregel levert zo'n 75 miljoen euro op.

De volledige afschaffing van de Vlaamse jobkorting komt er omdat er een tekort is van 94 miljoen euro in de Vlaamse begroting. Geld teruggeven aan de mensen is in die omstandigheden niet meer mogelijk, zegt minister-president Kris Peeters (CD&V, foto).

"Er is een tijd geweest dat we begrotingen hadden met serieuze overschotten, dan is het normaal dat we daarbij een deel teruggeven aan de Vlamingen", aldus Peeters. "Maar we hebben het nu heel wat moeilijker en dan vind ik het logisch dat er een aantal dingen worden teruggeschroefd."

De jobkorting was onder meer bedoeld om mensen met een laag inkomen uit de werkloosheid te houden. Volgens de Vlaamse regering was die maatregel niet efficiënt. "De jobkorting was bedoeld om het verschil tussen een loon en de werkloosheidsuitkering groter te maken", legt Peeters uit. "Uit onze cijfers blijkt dat het systeem zijn doel miste. De jobkorting ging immers ook naar mensen die vrijwillig halftijds werken."

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA, foto) moet nu andere voorstellen doen om mensen met een laag inkomen toch aan de slag te houden. Er komen ook nieuwe maatregelen voor lage inkomensgroepen om het schrappen van de jobkorting te compenseren. Zo krijgt het systeem van inkomensgerelateerde kinderopvang in 2011 en 2012 extra middelen.

De Vlaamse jobkorting is gestart in 2008. Eerst voor de laagste inkomens, daarna voor alle werkende Vlamingen. Vorig jaar, bij de vorming van de nieuwe Vlaamse regering, werd de korting voor de hogere inkomens al geschrapt. Nu blijft er dus niets meer over.

Door het afschaffen van de jobkorting is meteen ook de kritiek op het systeem van de baan. De Europese Commissie dreigde met een procedure tegen Vlaanderen bij het Europees Hof van Justitie, omdat de jobkorting discriminerend was voor mensen die in Vlaanderen werken, maar er niet wonen.