VRT streeft naar meer diversiteit op scherm

De VRT streeft naar meer diversiteit op haar televisienetten. Er moeten meer vrouwen, "gekleurde" gezichten, holebi's en ouderen aan bod komen. De openbare omroep wil Vlaanderen in beeld brengen zoals het is en daarom werken de netten momenteel actieplannen uit.
Ketnetwrappers Melvin Klooster en Kristien Maes.

Na een steekproef die uitgevoerd werd in de herfst van 2009, is duidelijk geworden dat de VRT nog een lange weg moet afleggen op het gebied van diversiteit. Uit de telling bleek bijvoorbeeld dat er op Eén slechts 8,8  procent allochtonen te zien waren in 2009. Daarom zijn er nu streefcijfers vooropgesteld voor de toekomst.

Zo moet er een derde vrouwelijke gezichten komen in "Terzake" en "Het journaal". 12 procent "gekleurde" gezichten op Eén en 20 procent op Canvas. "We willen ons hier echt voor engageren", legt VRT-woordvoerder Björn Verdoodt uit. "Momenteel bereiden de verschillende netten actieplannen voor in functie van hun eigen stijl en eigenheid."

Verdoodt wil zich echter niet vastpinnen op data waarop die streefcijfers gehaald zullen worden. "Bepaalde doelstellingen kunnen we op korte termijn, dus de komende maanden of binnen het jaar, realiseren, maar het is ook een project op lange termijn. Het gaat immers om diversiteit in de breedste zin van het woord. We willen meer aandacht voor alle leeftijdscategorieën, voor verschillende regio's, voor holebi's, ..."

Er wordt ook benadrukt dat er geen "correcties op het huidige aanbod" zullen doorgevoerd worden. "We zullen niet alles veranderen in de komende maanden, maar bij alle toekomstige beslissingen zullen we die actieplannen wel in ons achterhoofd houden", besluit Verdoodt die ervan overtuigd is dat het een haalbare kaart is om de streefcijfers te halen. "De VRT heeft deze cijfers immers zelf bepaald."

"Heel blij dat VRT zelf actie onderneemt"

Vlaams minister van Media Ingrid Lieten (SP.A) heeft op Radio 1 in "Peeters & Pichal" positief gereageerd op het nieuws dat de openbare omroep zichzelf streefcijfers oplegt. "Ik ben heel blij dat de VRT zelf actie onderneemt om meer diversiteit in haar aanbod te brengen."

"De openbare omroep moet een afspiegeling zijn van de samenleving. Met meer diversiteit maak je niet alleen betere programma's, je bereikt er ook een grotere groep mensen mee wat positief kan zijn voor de kijkcijfers", vindt de minister nog.

Bart Tommelein (Open VLD) ziet geen heil in quota, maar vindt het wel positief dat de VRT nadenkt over diversiteit. "Maar het opleggen van dwangmatige cijfers lijkt mij een verkrampte reactie te zijn op een tegenvallende steekproef van vorig jaar." Hij voegt eraan toe "dat het gevaar bestaat dat quota een totaal verkeerde perceptie creëren en helemaal niet bevrijdend werken voor de betrokken bevolkingsgroepen."

Vlaams Belang vreest dat de invoering van quota voor vrouwen en "gekleurde" mensen in de VRT-televisieprogramma's negatieve gevolgen zal hebben voor de kwaliteit van de uitzendingen. "Het opleggen van quota zal leiden tot discriminatie en anti-Vlaams racisme", melden Filip Dewinter en Wim Wienen.

Veli Yüksel van CD&V pleit voor meer actie bij alle media. “Het is goed dat de VRT de koe bij de horens vat en nu actie onderneemt door quota op te leggen. Maar alle mediamensen moeten mee op die kar springen. Journalisten moeten hun witte bril vervangen door een kleurenbril. Ze zijn nog al te vaak kleurenblind”, reageert Veli Yüksel van CD&V.