EU en VS willen stabiele wisselkoersen

Op de top tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten in Lissabon hebben beide partijen gewaarschuwd tegen wisselkoersmanipulatie om handelsvoordelen te bekomen. Voor de EU en de VS blijft de transatlantische samenwerking essentieel.

In de marge van de NAVO-top en die tussen de alliantie en Rusland in Lissabon, is ook overleg geweest tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten.

Het was de eerste officiële ontmoeting tussen Europees president Herman Van Rompuy en zijn Amerikaanse collega Barack Obama. Begin dit jaar was een geplande top tussen beide wegens agendaproblemen afgezegd.

Zowel Europa als Amerika waarschuwen de wereld tegen de trend om de eigen economie te stimuleren door het onderdompelen van de eigen munten. Dat is een verwijzing naar China dat veel kan uitvoeren omdat het de yuan kunstmatig laag houdt.

Europa was echter ook niet zo tevreden toen de VS onlangs 600 miljard dollar in hun economie pompten terwijl de meeste Europese landen net willen bezuinigen. Op termijn zal echter ook de VS het begrotingstekort opnieuw moeten terugdringen.

Beide partijen wijzen nu op het belang van stabiele wisselkoersen die de economische werkelijkheid weerspiegelen. Ze willen die boodschap samen op wereldschaal uitdragen.

Transatlantische band biljft essentieel

Zowel Van Rompuy als Obama benadrukten het belang van de transatlantische relatie, waarbij ze elkaar als de meest cruciale partner in de wereld beschouwen. Samen tellen de VS en de EU meer dan 800 miljoen mensen en kunnen ze globaal veel gewicht in de schaal werpen.

We zijn het over zowat alles eens, zei Obama met enige overdrijving. De twee partijen willen economisch de banden verder aanhalen en samen cybermisdaad aanpakken.

Toch is er ook onrust. Van Rompuy verzekerde Obama dat de EU in staat is om de Ierse financiële crisis onder controle te houden. Europa vreest dan weer dat de Republikeinse meerderheid in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden de klimaatpolitiek van Obama zal dwarsbomen.

Hoe dan ook lijkt de relatie tussen Amerika en Europa na enkele jaren van spanningen over onder meer Irak en enkele handelsconflicten weer op het goede spoor te zitten. Beide zijn het vrij snel eens geraakt over het Afghanistan-beleid, over het raketschild, een nieuw concept voor de NAVO en de relatie met Rusland.