Nederlandse taalunie richt jongerenraad op

Tijdens de Top van de Nederlandse Taal in Brugge heeft de Nederlandse taalunie beslist een internationale jongerenraad op te richten. Voorlopig beslissen alleen deskundigen over taal, maar de taalunie wil nu ook jongeren meer inspraak geven.

De top waarop vertegenwoordigers van Aruba, Curaçao, Nederland, Zuid-Afrika, Suriname en Vlaanderen samenkwamen, werd georganiseerd naar aanleiding van de 30e verjaardag van de Nederlandse taalunie.

In de op te richten jongerenraad zullen jongeren uit Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Suriname en Vlaanderen via moderne communicatiemedia converseren over maatschappelijke kwesties die de taal betreffen en hen direct raken.

Mogelijke onderwerpen zijn "Engels of Nederlands in het hoger onderwijs?", "Foutloos schrijven, is dat belangrijk?" of "Is sms-taal een bedreiging voor het gebruik van Nederlands of een impuls?". De discussie kan nuttige adviezen opleveren voor de beleidsmakers binnen de partners van de Nederlandse taalunie.

Voor Vlaanderen waren minister van Cultuur Joke Schauvliege (CD&V) en minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) aanwezig in Brugge. Het was de eerste keer dat de Nederlandse taalunie alle landen bijeenbracht waar het Nederlands een rol speelt.