Rusland wil meewerken aan raketschild NAVO

De Russische president Dmitri Medvedev is bereid om mee te werken met het antiraketschild dat de NAVO in Europa wil uitbouwen. De plooien tussen het Westen en Rusland zijn blijkbaar opnieuw gladgestreken.

Medvedev was in Lissabon uitgenodigd voor overleg met de staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO. Dat had Moskou voorgesteld om mee te werken met het anti-raketschild dat de alliantie in Europa wil uitbouwen.

President Medvedev gaat nu in op die uitnodiging. Daarmee komt nu echt een einde aan enkele jaren van spanningen tussen de twee kemphanen  uit de Koude Oorlog. Die was begonnen met de invasie in Irak in 2003, maar piekte vooral tijdens de Russisch-Georgische oorlog van 2008.

Ook het raketschild dat de VS in Europa wil uitbouwen, stuitte jarenlang op wantrouwen in Moskou. Volgens het Westen is dat schild gericht tegen mogelijke raketaanvallen vanuit onder meer Iran, maar Moskou zag er een verbreking van het machtsevenwicht in Europa in. 

Door de Russen nu mee in het project te betrekken, lijkt dat wantrouwen nu verminderd, al zit in Moskou niet iedereen te juichen om de toegeeflijkheid van Medvedev.

Gemeenschappelijke belangen ontdekt

Zowel Medvedev als de Westerse leiders verwezen in hun toespraken naar de fel verbeterde relaties tussen hen. Een periode van spanning wordt afgesloten, zei de Russische president, en nu komt er een van samenwerking.

Volgens Medvedev hebben beide partijen belang bij een gemeenschappelijke strijd tegen het terrorisme, drugscriminaliteit, massavernietigingswapens en piraterij.

Rusland is het overigens eens om via zijn grondgebied op grote schaal Westerse bevoorrading voor de NAVO-vredesmacht in Afghanistan toe te laten. 

Beide partijen hopen overigens ook op een snelle ratificering van het "New Start", een verdrag over nucleaire ontwapening tussen de VS en Rusland. Dat werd begin dit jaar ondertekend, maar moet nog altijd worden goedgekeurd door de Amerikaanse Senaat en de Russische Doema. 

De nieuwe dooi tussen beide partijen is een succes voor de "reset-politiek" van VS-president Obama. Toch neemt Medvedev de uitgestoken hand graag aan, want Moskou is bezorgd over de dreiging van moslimterreur en voor de invloed van China.