Staking bij geldkoerier Brink's ten einde

De werknemers van het geldkoerierbedrijf Brink's hebben het ontwerpakkoord goedgekeurd dat de vakbonden gisteravond bereikt hadden. Er komt een doorstart van het bedrijf en de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werknemers blijven voorlopig gehandhaafd. De staking wordt beëindigd.

Sinds 27 oktober wordt er gestaakt door de geldkoeriers van Brink's. Het conflict draait om het statuut van de werknemers. Dat zijn bedienden, maar de directie wilde er arbeiders van maken. Het sociaal overleg mislukte omdat de directie niet in dat model wilde instappen. Ze vroeg het faillissement aan, maar dat werd afgewezen omdat er te veel onregelmatigheden gebeurd zouden zijn.

Gisteravond hebben de vakbonden en de voorlopige bewindvoerders van Brink's een ontwerpakkoord bereikt. Vanmiddag konden de werknemers van de 4 vestigingen in Machelen, Gent, Hasselt en Strépy stemmen.

Het ontwerpakkoord werd aanvaard met 208 stemmen voor en 38 stemmen tegen, wat betekent dat het ontwerpakkoord is goedgekeurd. Niet alle personeelsleden namen aan de stemming deel, maar de tendens in de 4 vestigingen was wel gelijklopend, luidt het bij de vakbonden.

Er komt nu een doorstart bij Brink's. Vanaf maandag 6 uur wordt het werk hervat. Daarbij blijven de arbeids- en loonvoorwaarden voor het personeel behouden, ook dus het bediendestatuut. Of dat op lange termijn ook zo blijft, is veel minder zeker. Er wordt immers gezocht naar een overnemer. Die kan vrij personeel in dienst nemen met een statuut naar keuze.

Het personeel blijft wel hameren op het behoud van het bediendestatuut bij een overname. "Wij hebben het engagement gekregen van de bewindvoerders dat, als er een overnemer gevonden worden, de vakbonden geraadpleegd zullen worden in de onderhandelingen", zegt Marc Geerinck van het ACV. "Dat zal uiteraard onder meer gaan over het statuut.  Onderhandelen is geven en nemen, maar daar gaan wij zeker geen toegevingen op doen."

Maandagochtend worden de stakingsposten in de vestigingen van Brink's opgeheven. Door de bijna vier weken durende staking kwamen veel geldautomaten leeg te staan.