“Militairen niet oplossing, maar probleem”

De ontslagnemende premier Yves Leterme en minister van Defensie Pieter De Crem verkondigden gisteren op de NAVO-top in Lissabon dat de Belgische militairen best wat langer in Afghanistan zouden blijven. Dirk Van der Maelen, defensie en buitenland-specialist van de SP.A, heeft een andere mening.

Volgens Van der Maelen zet De Crem (CD&V) in op de foute oplossing. "Ik stel vast dat minister De Crem nog altijd niet inziet dat de oplossing van het probleem Afghanistan niet zal worden gevonden via een overwegend militaire benadering. Hij blijft daarin geloven", klinkt het.

Hij merkte ook op in "De ochtend" dat de vraag of de Belgische  militairen ook na 2011 blijven, beantwoord moet worden door de volgende regering. "Het zal de nieuwe regering zijn die het standpunt van de Belgische regering zal bepalen. Beiden zijn ontslagnemend minister en hebben hieromtrent dus niet de lijnen uit te zetten."

"Meer overleg en een civiele benadering"

De SP.A'er ziet meer heil in meer overleg en meer middelen voor een civiele benadering in Afghanistan. Volgens hem zeggen veel kenners van de regio "dat de aanwezigheid van de westerse militairen niet de oplossing is, maar eerder het probleem". Toch vraagt hij geen eenzijdige terugtrekking. "De SP.A is voor een gefaseerde terugtrekking, afgerond in 2014", zegt hij. Daarmee onderschrijft de partij het plan dat de NAVO gisteren voorstelde.

Van der Maelen heeft evenwel het gevoel dat de NAVO - en De Crem - ook na 2014 nog militair aanwezig willen blijven. "Ze willen maar niet inzien dat men het probleem niet langs militaire weg kan oplossen."

Geerts: "Tegenstrijdigheden bij CD&V"

David Geerts (SP.A), partijgenoot van Van der Maelen, ging in "De zevende dag" min of meer akkoord met het standpunt van premier Leterme. Hij liet verstaan zich wel te kunnen vinden in het discours van meer civiele en minder militaire inspanningen.

Volgens de SP.A'er zijn de verklaringen van Leterme en De Crem tegenstrijdig. Die laatste focust enkel op het militaire, luidt het. CD&V-Kamerfractieleider Servais Verherstraeten ontkent dat er tegenspraak is tussen beide verklaringen.

Groen!-Kamerlid Wouter De Vriendt pleitte tijdens het debat voor meer middelen voor de heropbouw van Afghanistan. "Een volgende regering moet niet zozeer beslissen over de verlenging van ons militaire engagement, maar wel over een ander Afghanistan-beleid. België besteedt dit jaar 109 miljoen euro aan het militaire engagement, tegenover 12 miljoen euro aan wederopbouw. Dat grote onevenwicht moet zo snel mogelijk worden hersteld", aldus De Vriendt.