ACV betreurt afschaffing van jobkorting

De christelijke vakbond ACV betreurt dat de Vlaamse regering nu ook de jobkorting voor de laagste inkomens afschaft. De regering besliste dat eerder deze week om het gat in de begroting te dichten. De jobkorting moest dienen om de laagste inkomens te doen stijgen en zo de werkloosheidsval tegen te gaan, maar dat lukte volgens de regering niet echt.

Het ACV zegt dat nog maar eens de werknemers het slachtoffer zijn. De vakbond vraagt de regering om alternatieve maatregelen te nemen voor de laagste inkomens. Daar moet geld voor worden gevonden en er moet overleg over zijn met de sociale partners.

"Eens te meer zijn het de werknemers die het slachtoffer worden van de besparingsdrang van deze regering. Door de financieel-economische crisis hebben de werknemers met een laag inkomen al genoeg geleden", luidt het. De vakbond betreurt ook dat de afschaffing gebeurde zonder overleg en zonder echte evaluatie.

Het ACV had in het verleden nog fundamentele bezwaren tegen de uitbreiding van de jobkorting naar alle werkenden in Vlaanderen, maar is wel principieel voorstander van een beleid om werknemers met een laag inkomen te ondersteunen. Het hervormde systeem in 2009, waarbij de focus lag op de lage inkomens, kreeg de steun van de vakbond.

Dat de maatregel zijn doel voorbij zou schieten, wordt door de christelijke vakbond betwist. "Financiële stimulansen ten voordele van lagere inkomens hebben een aanwijsbaar positief economisch effect", luidt het. De vakbond pleit dan ook voor een alternatief voor de doelgroep van kleinverdieners.