"Groot deel Atlantische haaiensoorten bedreigd"

Volgens schattingen van de internationale actiegroep Oceana werden in 2008 zowat 1,3 miljoen haaien gevangen in de Atlantische Oceaan, maar het zouden er in werkelijkheid veel meer zijn. In bepaalde delen van de Atlantische Oceaan zijn 3 op de 4 haaien bedreigd, luidt het.

Oceana pleitte tijdens een bijeenkomst van de Internationale Commissie voor het Beheer van de Atlantische Tonijn (ICCAT)  voor maatregelen om haaien te beschermen, ook al omdat het werkelijke aantal dat elk jaar wordt gevangen wellicht nog veel hoger ligt.

In 2008 maakten 11 van de 48 landen die deel uitmaken van de ICCAT geen cijfers bekend over haaienvangsten. De huidige cijfers worden dan ook als onvolledig beschouwd. Volgens sommige schattingen zou het werkelijke aantal zelfs drie keer hoger liggen.

Maar liefst drie op de vier haaiensoorten zijn in bepaalde delen van de Atlantische Oceaan bedreigd. De Noord-Atlantische populatie van witpunthaaien is gedaald met 70 procent, het aantal hamerhaaien zelfs met 99 procent. Wetenschapster Elizabeth Griffin Wilson heeft dan ook een duidelijke boodschap: "Het wordt tijd om de belangrijkste roofvis van onze oceanen te beschermen."