"Wat moet een slachtoffer met zoiets?"

In de Kamer is de eerste hoorzitting van de bijzondere commissie seksueel misbruik gehouden. Die commissie is er gekomen naar aanleiding van de pedofilieschandalen in de kerk. Een belangrijke getuige vandaag was ex-priester Rik Devillé.

De "bijzondere commissie betreffende de behandeling van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie, inzonderheid binnen de Kerk", zoals de commissie seksueel misbruik officieel heet, is meteen gestart met een lange en scherpe aanklacht van de gepensioneerde priester Rik Devillé.

De kerk is veel te laks geweest en heeft het misbruik nauwelijks ernstig genomen, zo zei Devillé. Hij hekelde ook de kerkelijke hiërarchie: bisschoppen kozen vaker de kant van de daders dan van de slachtoffers.

De werkgroep "Mensenrechten in de kerk" van Devillé kreeg ook veel klachten van de speurders, over blunders in het onderzoek tot zelfs sabotage. "Een politie-inspecteur komt na een verhoor terug met de bewering, - ik citeer -: "Mijn chef heeft me gevraagd u mee te delen dat u deze en deze zinnen uit uw verhoor moet schrappen". Wat moet een slachtoffer met zoiets doen, als een politieagent zoiets komt zeggen?", zo zei Devillé.

"Mensenrechten in de Kerk" kreeg sinds haar oprichting in 1992 427 klachten binnen. Devillé had er geen weet van dat ook maar één dossier afgewerkt werd door de kerkelijke autoriteiten in Rome. Alle dossiers van de werkgroep liggen intussen bij het gerecht. Op 19 na werden die in beslag genomen, de andere werden door de werkgroep overgemaakt aan het gerecht.

"Danneels zal voor de rechtbank nooit de waarheid spreken"

Later op de dag is nog een andere getuige aan bod gekomen: Lieve Halsberghe van de internationale organisatie SNAP, "The Survivors Network of those Abused by Priests".

Halsberghe (foto) was eerder actief binnen de werkgroep "Mensenrechten in de Kerk" en is de nicht van Godelieve Halsberghe, die de commissie Seksueel Misbruik in een pastorale relatie - de voorloper van de commissie-Adriaenssens - voorzat.

Ze bevestigde wat Rik Devillé eerder verklaarde, dat heel wat klachten van seksueel misbruik die de kerkelijke overheden kregen, nooit bij de commissie-Halsberghe terechtkwamen. Die was vooral bedoeld als PR-stunt van de kerk, zei ze.

Ze pleitte ervoor dat de kerk haar archieven zou openstellen. Geestelijken in hoge posities die schuldig verzuim pleegden, moeten voor haar ook door het gerecht vervolgd worden. Al vreest ze dat die voor een rechtbank niet de waarheid zullen spreken. Ze verwees daarvoor naar de eed die de nieuwe kardinalen moeten afleggen, waarin ze zweren "geen geheimen die aan mij werden toevertrouwd te onthullen, noch zaken die de heilige kerk kunnen beschadigen en onteren".

Morgen hoort de commissie vertegenwoordigers van organisaties voor slachtoffers van incest en seksueel misbruik in een medische relatie, en een sportpsycholoog