Einde van vrachtafdeling NMBS Logistics nabij?

De socialistische vakbond ACOD heeft opnieuw het voorstel tot sociaal akkoord bij goederenafdeling NMBS Logistics verworpen. Als er tegen vrijdag geen akkoord is, worden de activiteiten volledig stopgezet, zo dreigt de directie van de NMBS.

"We hebben een laatste bemiddelingspoging gedaan in het dossier”, zegt Jos Digneffe (foto) van ACOD spoor. Dat die poging is mislukt, "heeft minstens evenveel te maken met het totale wantrouwen als met inhoudelijke kwesties", aldus nog de vakbondsman.

De socialistische vakbond trekt vrijdag dus met een "neen" naar de vergadering van de Nationale Paritaire Commissie, het hoogste overlegorgaan binnen de NMBS-Groep. De christelijke vakbond ACV-Transcom van zijn kant beraadt zich donderdag opnieuw over zijn standpunt in het dossier. Goedkeuring door een van de twee vakbonden is voldoende.

Er loopt ook een aanzegging voor een staking op 30 november bij het goederenvervoer, "zonder weerslag op het reizigersverkeer", benadrukt Digneffe.