Generatiekloof bron van ergernis op werk?

De helft van de werknemers die geantwoord hebben op een internetenquête, stoort zich op de werkvloer geregeld aan het gedrag van collega's uit een andere generatie. Dat blijkt uit een enquête van de carrièresite Monster.be waarop 1.211 Belgen gereageerd hebben. De frustraties zouden gelden voor verschillende generaties, maar het zouden toch vooral de ietwat "rijpere" collega's zijn die zich storen aan de jongeren.

Op de vraag "stoor jij je op het werk wel eens aan collega's van een andere generatie?" antwoordde 50 procent van de deelnemers "ja". Daarbij bleek dat het percentage van 30-plussers veel groter was dan het percentage van de werknemers onder de 30 jaar.

Dat het vooral oudere generaties zijn die niet overweg zouden kunnen met generatie Y en binnenkort ook de millenniumgeneratie, is een belangrijk aandachtspunt voor bedrijven die mensen in dienst nemen. Hoe dan ook kunnen de bedrijven er niet omheen, want de jongere generaties zijn de toekomst en zullen broodnodig zijn.

"Ik geloof dat voor elk conflict een oplossing gevonden kan worden", zegt Bernard Hensmans, Country Manager van Monster België. "Het zijn hierbij niet zozeer de verschillen tussen generaties, maar in de eerste plaats gebrek aan communicatie en luistervaardigheid die een groot deel van de problemen tussen jongeren, hun managers en hun werkgevers veroorzaken."

De peiling werd afgenomen via het internet, tussen 11 en 24 oktober. De peiling is niet wetenschappelijk en geeft enkel de mening weer van de internetgebruikers die ervoor gekozen hebben deel te nemen.

lees ook