"Aquiris mocht waterzuivering niet stoppen"

Aquiris, de uitbater van het zuiveringsstation Brussel-Noord, had geen objectieve reden om de installatie stil te leggen. Dat blijkt uit een rapport van drie experts. Het stilleggen van de waterzuivering leidde zowat een jaar geleden tot een zware vervuiling van de Zenne.

De vervuiling van de Zenne was het gevolg van een aanslepend conflict tussen Aquiris en de bevoegde Brusselse minister, Evelyne Huytebroeck (Ecolo).  Aquiris had te maken gekregen met binnenstromend zand en puin in de installaties, maar beide partijen schoven de factuur daarvoor naar elkaar door.

Uiteindelijk oordeelde Aquiris (archieffoto's) dat het zo niet verder kon, omdat de installaties beschadigd dreigden te raken. De maatschappij besliste om de waterzuiveringsinstallatie stil te leggen. Daardoor werd elf dagen lang ongezuiverd rioolwater van Brussel in de Zenne geloosd.

"We hadden geen andere keuze", klonk het toen. Uit een - weliswaar voorlopig - rapport van drie experts blijkt nu het tegendeel. Geen enkele van de vier argumenten die Aquiris aangaf, waren een reden om de installatie effectief stil te leggen. De deskundigen bevestigen dat er een probleem was met zand, maar oordelen dat dit geen reden vormde om zo'n drastische maatregel te nemen. "Een beter onderhoud van de installaties moet volstaan", klinkt het in het rapport.

Een college van experts moet de bevindingen in een nieuw rapport bevestigen, maar veel zou er niet meer veranderen. Aquiris zelf wil nog niet reageren op het rapport. Volgens de directie gaat het om een werkdocument en hebben de partijen nog tot begin december om te reageren.