Antiterreuractie en huiszoekingen in Brussel

In Brussel zijn er vanochtend op 17 plaatsen huiszoekingen gehouden in het kader van een terreuronderzoek. De zaak zou niets te maken hebben met de antiterreuractie in Antwerpen en de buurlanden van vanochtend.

Het gerecht is vanochtend binnengevallen op 17 plaatsen in een aantal Brusselse gemeenten. In totaal zijn tien tot twintig mensen opgepakt voor verhoor.

De zaak zou niets te maken hebben met een gelijkaardige operatie vanochtend in Antwerpen en in de buurlanden. Daar ging het om een Tsjetsjeense connectie.

De operatie in Brussel was onder meer gericht tegen een Belgisch islamitisch centrum in Molenbeek. Het onderzoek spitst zich toe op het ronselen van fondsen en rekruten voor moslimterreurgroepen in Irak en Afghanistan.

Het onderzoek naar dat centrum zou al drie jaar geleden begonnen zijn. De zaak doet denken aan die van Malika Al Aroud, de Belgische vrouw die in de cel zit wegens het aanzetten tot geweld en financieren van een terroristische groepering. Of er een verband is tussen haar en de huidige actie in Brussel, is nog niet duidelijk.