Duitsland schaft militaire dienstplicht af

Vanaf juli 2011 moeten jonge Duitsers geen verplichte legerdienst meer doen. Dat heeft de Duitse minister van Defensie bekendgemaakt. Het Duitse leger was het laatste grote leger in Europa waar de dienstplicht nog bestond.

Het Duitse leger bestaat momenteel uit zo'n 250.000 soldaten. De Duitse minister van Defensie Karl-Theodor zu Guttenburg (foto) wil er een afgeslankt vrijwillig leger van zo'n 185.000 soldaten van maken. In juli 2011 loopt daarom de dienstplicht af.

Met de hervormingen wil het Duitse leger beter inspelen op de noden van het land in de 21e eeuw en in een tijdperk na de Koude Oorlog. Volgens bondskanselier Angela Merkel gaat het om de grootste verandering in het leger sinds de eenmaking van de bondsrepubliek en de DDR in 1990.

De hervormingen zijn inderdaad een grote stap voor een leger dat altijd terughoudend is geweest om troepen op missie te sturen in het buitenland, met de rol van Duitsland in de twee wereldoorlogen in gedachten. Dienstplichtigen bleken overigens ook niet voldoende inzetbaar voor echte missies zoals die in Afghanistan.

In de komende weken moet het ministerie van Defensie de plannen voor een afslanking van het leger en de afschaffing van de dienstplicht uitwerken. Er wordt verwacht dat het Duitse parlement de maatregelen in december zal goedkeuren.