Europese "kolenlanden" halen slag thuis

De vervuilende koolmijnen in enkele Europese lidstaten mogen openblijven tot 2018. Ze zijn verlieslatend, maar mogen staatssubsidies blijven ontvangen. Dat heeft het Europees Parlement beslist. Een aantal landen, onder aanvoering van Duitsland, halen daarmee hun slag thuis.

De Europese Commissie had in juli voorgesteld om de koolmijnen nog vier jaar van steun te laten genieten, tot 2014. Maar met het argument van werkgelegenheid hebben enkele landen onder leiding van Duitsland - onder meer ook Spanje en Roemenië - hevig geprotesteerd. Ze begonnen een lobbycampagne om de subsidies tot 2018 toe te laten.

Het Europees Parlement heeft uiteindelijk voor dat laatste voorstel gestemd. Ook het bedrag dat landen aan staatssubsidies voor koolmijnen mogen spenderen, zou worden opgetrokken.

De beslissing lokt vooral bij groenen en socialisten negatieve reacties uit. Zij argumenteren dat het subsidiëren van niet-rendabele mijnen een verspilling is van belastinggeld, zeker in de huidige context van besparingen. Ze zeggen dat de EU beter zou investeren in jobs in de groene economie.

Van Brempt: "Razend"

"De Commissie had een goed compromis op tafel gelegd. Je moet weten, je kan elke euro maar één keer uitgeven. Als je het geeft aan verlieslatende en vervuilende koolmijnen, kan je het niet investeren in bijvoorbeeld nieuwe windmolenparken op de Noordzee, kortom in hernieuwbare energie. Ik ben razend", zegt Kathleen Van Brempt.

"We hebben in de EU net erg veel nood aan investeren in hernieuwbare energie. Dat is niet enkel de energie van de toekomst op milieuvlak, maar ook op sociaal vlak. Daar moeten we de jobs creëren."

lees ook