Politie zet verhoren in klas 9-jarigen voort

In Oudenburg gaat de politie door met de ondervraging van leerlingen van het 4e leerjaar van de Vrije Basisschool Heilige Familie na de diefstal van de gsm en de bankkaart van hun juf. Vorige week waren al enkele kinderen daarover gehoord. Enkele ouders reageerden verontwaardigd.

Vorige week woensdag verdwenen de gsm en de bankkaart van de leerkracht. Zij zou ervan overtuigd zijn dat een van haar leerlingen de diefstal heeft gepleegd en de politie werd geraadpleegd. 8 leerlingen werden door 2 agenten in uniform uit de klas gehaald voor een "informeel gesprek". Daarover was tumult ontstaan bij enkele ouders en onderwijsverantwoordelijken.

"Ze hadden de kindjes wat langer op school kunnen houden en meteen hun boekentassen kunnen controleren. Als ze de spullen gevonden hadden, hadden ze het kind daarover kunnen aanspreken", zegt een van de ouders aan Radio 2 West-Vlaanderen. "Maar nu wordt daar zo'n heisa rond gemaakt en dat blijft maar aanslepen. Mijn dochter komt nu altijd bang naar huis."

Volgens de politie werd de ondervraging aangepast aan de kinderen en werd niet gehandeld zoals bij een verhoor van volwassenen. Bovendien zijn de betrokken agenten ook dezelfden die 's ochtends en 's avonds verkeerstoezicht houden.

"Ouders waren op de hoogte"

"Ik kan mij inbeelden dat dat imposant moet zijn geweest voor de kinderen", reageert burgemeester Ignace Dereeper (CD&V) in "De ochtend" op Radio 1. "Het is ongehoord dat het op deze manier is gebeurd. De politie werkt vrij van de burgemeester, maar uit menselijk standpunt zal ik zeggen dat ik dit ongewoon en ongehoord vind."

De school zegt dat zij het gerechtelijk onderzoek niet gevraagd heeft. Volgens de politie kwam de actie er nochtans op vraag van de directie en de lerares zelf. "Er is rond de tafel gezeten met de betrokkenen", zegt woordvoerster Annemie Wittesaele. "Ik kan de commotie bij de ouders begrijpen, maar volgens de directie zijn de ouders twee keer op de hoogte gebracht van de diefstal via een nota in de agenda. Maandag kregen de ouders ook een brief van de schooldirectie. Daarop heeft geen enkele ouder gereageerd."

Vanmiddag heeft de schooldirectie overlegd met de politie en met burgemeester Dereeper. Daarop is beslist dat het onderzoek van de politie naar de diefstal voortgaat. Ook de rest van de klas zal dus nog op een kindvriendelijke manier ondervraagd worden.

"Vertrouwen herstellen"

Mieke Van Hecke, de directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VKSO), betreurt dat niet eerst met de ouders gepraat is alvorens naar de politie te stappen. "Ik heb nog geen kennis van het dossier en ga af op wat in de kranten staat. Als dat allemaal klopt, betreur ik dat niet eerst met de ouders een gesprek is aangegaan. Nu is het vooral zaak om het vertrouwen tussen de ouders en de school te herstellen", klinkt het. De begeleidingsdiensten van het VSKO zullen contact opnemen met de school om te vermijden dat dergelijke zaken nog gebeuren.