5,4 miljoen euro voor onderzoek naar kanker

De Stichting tegen Kanker kent 7 universitaire onderzoeksteams een gezamenlijk bedrag van 5,4 miljoen euro toe voor de aankoop van geavanceerde onderzoeksapparatuur. Zo wil de stichting het kankeronderzoek stimuleren om sneller preciezere diagnoses en efficiëntere therapieën te ontwikkelen.

Het Belgische kankeronderzoek behoort tot de internationale top. "Om dat topniveau te behouden acht de stichting investeringen dringend nodig", vertelt Luc Van Haute, algemeen directeur van de Stichting tegen Kanker.

"Overheidssubsidies volstaan niet, en daarom levert de stichting haar bijdrage door aanzienlijke financiële middelen ter beschikking te stellen van wetenschappelijke onderzoeksteams. Een helpende hand die mogelijk is dankzij de buitengewone vrijgevigheid van onze schenkers," aldus nog de algemeen directeur.

"Voor de patiënten betekent dit op termijn een preciezere diagnose, een meer doeltreffende behandeling op maat van de patiënt en ook meer levenskwaliteit", aldus Didier Vander Steichel, medisch en wetenschappelijk directeur van de stichting. "Kanker is een complexe ziekte met vele gezichten. Hoe meer we over de verschillende kankers te weten komen, hoe beter we ze kunnen bestrijden. Dankzij de aankoop van de nieuwste geavanceerde apparatuur verwerven we die kennis op korte termijn en tegen een lagere kostprijs."

De projecten die een toelage krijgen, zijn die van de K.U.Leuven (998.000 euro), de UGent (997.000), de UCL (981.000), ULB (754.000), VUB (720.000), ULg (620.000) en UA (299.000).