"Bestuderen, becijferen, amendementen formuleren"

De compromistekst van bemiddelaar Johan Vande Lanotte is niet van tafel geveegd en er wordt dus verder onderhandeld. Maar de partijen blijven intussen erg voorzichtig. Ze gaan het voorstel "bestuderen, becijferen en amendementen indienen." De N-VA zegt niet "ja", maar ook niet "nee".

Op de vraag of er in de tekst voldoende "eten en drinken" zit voor de N-VA, zegt Muyters: "We zeggen vandaag niet "ja" en we zeggen vandaag niet "nee". We zeggen: "Laten we die tekst grondig bekijken en met respect voor alles wat gebeurd is in de voorbije weken, kijken welke amendementen voor ons noodzakelijk zijn. Dus "ja", we gaan de teksten bekijken, en "ja", we gaan in op de uitnodiging van Vande Lanotte om amendementen in te dienen."

Muyters heeft het dus nu al over wijzigingen aan de tekst: "Het zal altijd zo zijn dat er dingen zijn waar wij amendementen voor indienen. Ik denk dat dit vanzelfsprekend is. Als de kans wordt geboden om amendementen in te dienen, dan moet je ook kijken welke voor je partij noodzakelijk zijn."

"Je krijgt iets totaal nieuw in handen. Laat ons de kans om de dingen te bekijken, te bestuderen en niet op enkele minuten van de tafel te vegen. N-VA is bereid om constructief verder te werken zoals we dat tot nu toe hebben gedaan."

CD&V: "Aandachtig becijferen"

Algemeen genomen reageren de verschillende partijen op dezelfde manier: ze gaan het voorstel bestuderen, becijferen en amendementen indienen. Niemand wijst de tekst al meteen af, maar niemand zegt dat het goed is.

Wouter Beke van CD&V (foto): "Het is een basis van tekst die we aandachtig zullen bestuderen en waarbij we amendementen zullen indienen zoals we dat ook gedaan hebben bij de tekst van Bart De Wever. We zullen de dingen aandachtig becijferen en daarop onze commentaar formuleren."

Voor Caroline Gennez, een partijgenote van bemiddelaar Vande Lanotte, is de compromistekst "het begin van de oplossing." Ze heeft het over een evenwichtige tekst, en vindt het tijd om een versnelling hoger te schakelen.

Wouter Van Besien van Groen! heeft het over een belangrijke, maar kleine stap. "We zijn opnieuw on speaking terms. Als je niet praat, heb je zeker geen resultaat, als je praat, misschien."

Milquet: "Evolutieve nota"

Bij de PS klinkt het dat Vande Lanotte de perimeter voor een werkterrein heeft uitgezet. De Franstalige socialisten hebben respect voor het werk van de bemiddelaar en zullen de tekst grondig bestuderen en wijzigingen aanbrengen.

Joëlle Milquet van CDH heeft het over een "evolutieve nota", waarmee ze bedoelt dat die sowieso zal evolueren, en dat de huidige tekst dus maar een uitgangspunt is, onderhevig aan (vele) amendementen. Ze zei ook dat de partijen nog "lang zullen moeten onderhandelen".

Ecolo zegt dat de basistekst nog veel gaten bevat die moeten worden gedicht "maar de wil om een akkoord te bereiken is nog altijd aanwezig en het is in die geest dat we voort onderhandelen."