Groen! vraagt rampenplan voor opvangcrisis

Groen! en Ecolo vinden dat het rampenplan in werking moet worden gesteld om de asielproblematiek aan te pakken. Op die manier kan snel voor noodopvang worden gezorgd voor mensen die op straat moeten slapen. Dat zegt Freya Piryns in "De ochtend" op Radio 1.

Het aantal mensen dat een asielaanvraag indient, stijgt. Daardoor is er een tekort aan opvangplaatsen. Fedasil, het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers, kan de toestroom niet aan en moet elke dag mensen weigeren. Gisteren ging het om een 70-tal personen die geen plaats meer konden krijgen. Velen van hen slapen dan maar in het Noordstation in Brussel.

Groen!-senator Freya Piryns reageert verbolgen in "De ochtend" . Ze vraagt dat de regering het rampenplan in werking stelt. “Die term doet waarschijnlijk de wenkbrauwen fronsen, maar er zitten op dit moment 6.700 mensen op straat, vaak met kinderen. En we weten allemaal dat het kouder wordt. Ik kan dat niet meer aanzien.”

"Concreet zou dat willen zeggen dat, zoals bij een overstroming of een gaslek, de minister van Binnenlandse Zaken en de provinciegouverneurs erop toezien dat er noodopvang wordt georganiseerd in sporthallen of parochiecentra", luidt het. Volgens de senator bezit de federale regering genoeg leegstaande gebouwen die snel tot opvangcentra kunnen worden uitgebouwd.

Asielbeleid moet "menselijker, niet strenger"

Groen! heeft samen met haar Waalse zusterpartij Ecolo een asielplan opgesteld. Naast de extra opvang op korte termijn willen de groene partijen dat er structurele maatregelen worden genomen om de problemen tegen te gaan. Zo vragen ze in de eerste plaats dat asielaanvragen sneller worden afgehandeld. Die procedure zou maximaal zes maanden mogen duren volgens Groen!.

Voorts wil de partij een betere begeleiding. Zo zouden er asielbegeleiders moeten komen die zeer gericht en individueel gaan begeleiden. Daar zullen extra mensen voor nodig zijn, "maar dat gaat zichzelf terugverdienen als de procedure sneller gaat", verwacht Piryns.

Mensen onder dwang terugsturen, ziet Piryns veel minder zitten. Met een goede begeleiding en een humaan asielbeleid zal dwang niet nodig zijn, denkt ze. "Op 12.000 afgewezen aanvragen zijn er amper amper 500 mensen die vrijwillig terugkeren, dat cijfer moet omhoog", klinkt het. "Gedwongen terugkeer moet een stok achter de deur zijn."

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Melchior Wathelet (CDH) werkt aan een verstrenging van de asielwet. Gaat Groen! die steunen? "Ik denk niet dat dat de oplossing is. Het beleid moet vooral coherent zijn en goed uitgevoerd worden. Door nu ad hoc kleine verstrengingen door te voeren, ga je niets oplossen", besluit Piryns.