Portugezen staken tegen besparingsplannen

In Portugal wordt de staking tegen de drastische besparingsplannen van de regering op grote schaal opgevolgd. De vakbonden hebben het over "de grootste staking ooit".

Het is de eerste algemene staking sinds 1988 in Portugal. Bij de spoorwegen rijdt er maar een trein op vijf, de luchthavens en de metro in Lissabon liggen stil en de meeste overzetboten blijven aan de kade. Ook veel scholen zijn gesloten en in de ziekenhuizen is er een minimale dienstverlening.

De vakbonden zijn misnoegd over de zware besparingsronde die het Portugese parlement vrijdag moet goedkeuren. Het gaat onder meer om belastingverhogingen en loonsverminderingen. Die moeten het begrotingstekort, dat momenteel 7,3 procent bedraagt, terugdringen tot 4,6 procent in 2011. De regering wil zo het vertrouwen in het land herstellen op de financiële markten. Maar de vakbonden vinden dat vooral de arbeiders, de gepensioneerden en de minderbedeelden het gelag moeten betalen, en dat kan volgens hen niet.

Het gemiddelde maandinkomen in Portugal bedraagt 800 euro. Dat zou door de besparingsmaatregelen wellicht dalen. De vakbonden vinden het niet kunnen dat de werknemers de zwaarste offers brengen. Ze waarschuwen ook dat de maatregelen de werkgelegenheid kunnen schaden.

Van Rompuy probeert markten te sussen

Naast sociale onrust is er ook reden tot bezorgdheid rond de financiële markten. Om te vermijden dat speculanten na Griekenland en Ierland nu ook Portugal op de knieën dwingen, heeft Europees president Herman Van Rompuy in het Europees Parlement nog eens herhaald dat Portugal gezond is en dat er geen Europese hulp nodig is.

"Ik heb vaak de indruk dat we ons in het debat over de crisis van vijand vergissen", zei Van Rompuy. "Al te vaak worden de pijlen gericht tegen de nationale regeringen, maar verschillende EU-lidstaten treffen moedige maatregelen, vaak tegen de wil van de meerderheid in."

Van Rompuy onderstreepte dat de rente op de Portugese schuld "heel laag" is en dat het tekort op de begroting de goeie kant uitgaat. "Het begrotingstekort bedroeg vorig jaar 9,3 procent. Volgend jaar zou het zakken tot 7,3 procent, om in 2011 naar 4,6 procent te gaan", zei Van Rompuy.

"Bovendien bedraagt de gemiddelde rente op de staatsschuld er 3,6 procent, wat laag is." In Ierland zit vooral de bankensector in de problemen, nadat de kolossale vastgoedzeepbel er was gesprongen. Zo'n scenario zit er voor Portugal evenwel niet aan te komen, aldus Van Rompuy.