Verzekeringen niet verplicht waterschade te dekken

Verzekeraars zijn niet verplicht om mensen in risicogebied te verzekeren tegen natuurrampen. Sinds eind september 2008 kunnen de maatschappijen weigeren om tussenbeide te komen wanneer iemand bouwt in overstromingsgebied.

Bij elke brandverzekering moet er sinds drie jaar ook een verzekering tegen natuurrampen zitten. Die verzekering dekt bijvoorbeeld in geval van storm- en/of waterschade. Maar verzekeringsmaatschappijen mogen die verzekering weigeren aan wie nu nog bouwt in risicogebied. Steeds meer maatschappijen doen dat ook.

Peter Wiels van Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, waarschuwt dan ook toekomstige bouwers: "Mensen die bouwplannen zouden koesteren in risicozones moeten goed beseffen dat in de toekomst bij mogelijke overstromingsschade misschien zij zelf voor de schade moeten opdraaien." Assuralia adviseert om niet in zulke gebieden te bouwen.

Volgens de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) kunnen verzekeringsmaatschappijen de natuurrampenverzekering alleen weigeren in beperkte zones. Of er voor die zones nog bouwvergunningen worden afgeleverd, daar heeft de VVSG geen zicht op.