Watersnood wordt erkend als nationale ramp

De watersnood van 13 en 14 november wordt erkend als nationale ramp. Dat heeft de ministerraad beslist en heeft Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Daardoor kunnen slachtoffers in sommige gevallen een beroep doen op het Rampenfonds.

De financiële schade na de watersnood van vorige week wordt geraamd op zo'n 180 miljoen en dat gaf voor de ministerraad de doorslag om de wateroverlast als ramp te erkennen. Met de erkenning komt de overheid ook tegemoet aan de massale vraag van de gemeenten: 248 gemeentebesturen hadden immers om die erkenning gevraagd.

Het belang van het Rampenfonds is de voorbije jaren wel verminderd. Sinds 2006 zijn natuurrampen immers verplicht opgenomen in de brandverzekering en daardoor is het aantal rechthebbenden sterk gedaald. Toch zijn er nog steeds uitzonderingen. Zo komen landbouwers, leefloners en bedrijven die schade opliepen wel in aanmerking voor een bijdrage.

Slachtoffers hebben 3 maanden de tijd om hun dossier in orde te brengen. Een commissie van experts beslist uiteindelijk of er al dan niet een schadevergoeding wordt uitbetaald. Dat zou slechts in 2 à 4 procent van de dossiers het geval zijn. In het Rampenfonds zit nu nog zo'n 14 miljoen euro. Mocht dat bedrag niet volstaan, moet de regering het verschil bijpassen.

Zin of onzin van de watertoets?

Met de recente watersnood is ook de discussie over de watertoets verhevigd. Sinds twee jaar is dat onderzoek naar de gevolgen van mogelijke overstromingen in risicogebieden verplicht voor er een bouwvergunning kan worden verstrekt.

Een negatieve watertoets betekent evenwel nog niet dat er niet mag gebouwd worden. Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA) wil dat zo houden. Vaak bevat de watertoets aanbevelingen om kleine aanpassingen uit te voeren en volstaan die om problemen te vermijden, zoals het iets hoger boven van de woning.

Ook vindt Muyters dat veel lokale overheden beter geschikt zijn dan de hogere om de situatie te boordelen.

Groen! is het daar niet mee eens en wil dat de watertoets bindend wordt gemaakt. Dan zal er niet meer gebouwd kunnen worden in gebieden waar er veel risico op overstromingen zijn, aldus de groenen.