48 nieuwe windturbines op de Thorntonbank

De Belgische windparkontwikkelaar C-Power heeft de financiering voor de uitbouw van zijn zeewindmolenpark rond. Daardoor zullen de komende jaren 48 bijkomende turbines worden geplaatst, ruim 30 kilometer voor de Belgische kust.

De zes turbines die nu al op de Thorntonbank staan, krijgen de komende jaren dus het gezelschap van 48 nieuwe exemplaren.

Het bedrijf C-Power, dat instaat voor de exploitatie van de Thorntonbank, heeft de financiering - een bedrag van 1,3 miljard euro - rond. Verschillende grootbanken en kredietverzekeraars uit onder meer ons land, Duitsland en Denemarken zullen de operatie bekostigen.

De nieuwe windturbines zijn een verbeterde versie van degene die er nu al staan. Ze zullen elk 6 megawatt piekenergie kunnen produceren. Alles samen zou de Thorntonbank dan goed zijn voor 325 megawatt elektriciteit in totaal. Dat is genoeg om de norm van 6 procent hernieuwbare energie voor ons land te halen.

De voorbereidende werken voor de plaatsing van de turbines beginnen in januari. In de loop van 2013 zouden ze allemaal klaar moeten zijn.