ACV keurt herstructurering NMBS Logistics goed

De christelijke spoorvakbond ACV-Transcom heeft de herstructureringsplannen voor de goederenafdeling van de NMBS goedgekeurd. De directie kan de goederenactiviteiten nu onderbrengen in een apart filiaal.

Maandag had de socialistische vakbond ACOD opnieuw een voorstel tot sociaal akkoord bij de goederenafdeling NMBS Logistics afgekeurd, nadat beide vakbonden, ACOD en ACV, dat vorige week al eens hadden gedaan. Een laatste bemiddelingspoging van de ACOD mislukte, naar eigen zeggen zowel door een "totaal wantrouwen" als door "inhoudelijke kwesties".

De directie dreigde er daarom mee om de activiteiten van de goederenafdeling volledig stop te zetten als er tegen morgen geen akkoord zou zijn. Zover zal het wellicht niet komen, want de christelijke vakbond ACV-Transcom geeft nu wel zijn fiat voor de herstructureringsplannen.

Die goedkeuring is vanmiddag gegeven op een vergadering van de vakbond. Volgens Luc Piens (foto) van het ACV was het een nipte ja. "Men heeft toch een tijdje gediscussieerd, maar onze mensen hebben uiteindelijk voor de tewerkstelling gekozen", zei hij.

De goedkeuring betekent dat de directie haar plannen om de goederenactiviteiten in een apart filiaal onder te brengen, toch kan doorzetten. De NMBS-top heeft namelijk genoeg aan de goedkeuring van een van de twee vakbonden, zoals bij openbare diensten bepaald is. Over die plannen wordt al meer dan 2 jaar onderhandeld.

Morgen is er een definitieve stemming tijdens de vergadering van de Nationale Paritaire Commissie, het hoogste overlegorgaan binnen de NMBS-Groep. Daarin zitten de drie bestuurders van de NMBS en de vakbonden. De stemmen van de directie en die van het ACV zouden dan volstaan om de plannen goed te keuren.

ACOD: "Geen garanties voor voortbestaan Cargo"

Het ACV heeft wel nog vragen bij de arbeidsvoorwaarden die zullen gelden in het nieuwe goederenfiliaal. De vakbond zal er bij de directie dan ook op aandringen om die snel uit te klaren. Volgens de socialistische vakbond ACOD omvatten die arbeidsvoorwaarden 50 procent van de problematiek, het was dan ook onmogelijk om het voorstel goed te keuren, luidt het. "Onze basis kan niet leven met de onzekerheid", zei Jos Digneffe van de ACOD in "Vandaag" op Radio 1.

De ACOD betoont "respect voor de beslissing van de christelijke vakbond", maar blijft ervan overtuigd dat met dit akkoord het voortbestaan van de goederenafdeling niet gegarandeerd is. "We zijn er evenmin van overtuigd dat Cargo de andere spoorwegactiviteiten niet zal blijven aanvreten", liet Digneffe in een persmededeling weten.

De ACOD heeft een aanzegging lopen voor een staking op 30 november bij het goederenvervoer van de NMBS. De komende dagen wordt beslist of die staking al dan niet doorgaat, aldus Digneffe.

Haek: "Akkoord verzekert continuïteit cargoactiviteiten"

Jannie Haek (foto, links), gedelegeerd bestuurder van de NMBS-Holding, reageert tevreden op de goedkeuring van de christelijke vakbond. Door de steun van de vakbond komt de raad van bestuur met geld over de brug om de herstructurering van de goederenafdeling te betalen.

"Ik denk dat we met de beslissing van ACV-Transcom op de goede weg zijn", zegt Haek. "Dat betekent dat wij geld kunnen vrijmaken in het kader, nog altijd, van een degelijk akkoord, dat de continuïteit van de cargoactiviteiten verzekert."

Volgens Haek zal de NMBS-Holding 135 miljoen euro in de goederenafdeling stoppen.