Onderzoek naar fraude Vlaamse overheid

Het Brussels gerecht voert een onderzoek naar corruptie bij de Vlaamse overheid. Dat schrijft De Tijd. Er zou mogelijk smeergeld gegeven zijn aan ambtenaren van het Agentschap voor Facilitair Management, dat de 1.600 gebouwen van de Vlaamse overheid beheert.

De gerechtelijke politie is heeft deze week verschillende huiszoekingen uitgevoerd. Dat is bevestigd door Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois (N-VA). Het was de Vlaamse administratie zelf die naar het gerecht is gestapt, zegt de minister.

Bij een detectie-audit door de Interne Audit van de Vlaamse Administratie (IAVA) rezen eind 2009 vermoedens dat bij enkele dossiers de wet op de overheidsopdrachten niet was gerespecteerd en er mogelijk strafbare feiten waren gepleegd. Gelet op de kwetsbare aard van de activiteiten van de Afdeling Gebouwen heeft de leidend ambtenaar in samenwerking met de bevoegde minister dit gemeld aan de gerechtelijke instanties. Tegelijk werden de nodige maatregelen getroffen om risico's verder te beperken.

Bourgeois heeft zich burgerlijke partij gesteld in naam van de Vlaamse regering. "De minister en het Agentschap voor Facilitair Management wensen alle mogelijke inbreuken ten gronde door te lichten en verlenen daarom hun volledige medewerking aan het gerechtelijk onderzoek", zegt hij in een mededeling. In afwachting van de resultaten wil hij geen commentaar te leveren op de lopende onderzoeksdaden.