Rechtbank akkoord met bescherming Brink's

De rechtbank van koophandel is akkoord gegaan met de bescherming van geldtransporteur Brink's tegen zijn schuldeisers. De voorlopige bewindvoerders van Brink's hadden daar eergisteren om gevraagd.

De voorlopige toplui van Brink's, Alain Zenner en Gérard Delvaux, baseerden zich op de nieuwe wet op de continuïteit van ondernemingen. De nieuwe wet laat bedrijven die in slechte papieren zitten toe een adempauze in te lassen om zich te reorganiseren en een overnemer te zoeken.

De bescherming tegen schuldeisers geldt tot eind februari 2011. Het bedrijf kan tot dan in relatieve rust op zoek naar een nieuwe overnemer. Er zouden vier kandidaten zijn: het Belgische Cobelguard, de Zweedse sectorgenoot Loomis, de Franse zakenman Seris France en de Belgische zakenman Remi Baron.

De rechtbank besliste ook nog dat de vorige bedrijfsleiding zware fouten heeft gemaakt en dat ze niet te goeder trouw heeft gehandeld. De rechtbank schorste ook de verkoop van Global Services aan Brink's Diamond and Jewelry Services.

Vakbonden zitten morgen samen met toplui

Vrijdag zitten om 16 uur de vakbonden samen met de voorlopige bewindvoerders van Brink's. De socialistische vakbond BBTK laat alvast weten dat het tevreden is met de bescherming tegen schuldeisers. "Dit toont aan dat onze acties van in het begin blijk gaven van gezond verstand", klinkt het.

"Betrouwbaarheid is een basiscriterium voor ons", zegt de BBTK over de nieuwe toplui. "We zullen in elk geval niet plooien wat betreft het statuut en de sociale verworvenheden van de werknemers. We staan wel open voor discussie over de structuur van de onderneming", besluiten de vakbond.