Strooidiensten rukten preventief uit

Omdat voorspeld was dat de wegen er glad zouden bij liggen, zijn de strooidiensten vannacht preventief uitgerukt. Vooral in het oosten en het westen valt er nu neerslag, waardoor de wegen er glad kunnen bij liggen.

"In het hele land geldt een lichte wintertoestand, maar vooral in het oosten en het westen valt er nu wat neerslag", zegt Hajo Beeckman van het Vlaams Verkeerscentrum. "In die regio's is de impact op het verkeer dan ook het grootst." Beeckman denkt niet dat de gladheid het hele land parten zal spelen.

"We hebben inderdaad preventief gestrooid in heel Vlaanderen", zegt ook Ilse Luypaerts van het Agentschap Wegen en Verkeer. "Daarna hebben we inspecties uitgevoerd waaruit bleek dat er voldoende gestrooid is voor de ochtendspits." Er is vooral gestrooid op snel- en gewestwegen en op bruggen en viaducten.