Torfs en De Crem geen kandidaat-voorzitter

Senator Rik Torfs is geen kandidaat voor het voorzitterschap van CD&V. Dat heeft hij aan de redactie van Het Nieuwsblad laten weten. Torfs kreeg naar eigen zeggen wel garanties dat hij intern aan de partijvernieuwing zal kunnen werken.

"De partij heeft nood aan rust en stabiliteit, dat begrijp ik. Maar ze heeft ook nood aan vernieuwing", zegt Torfs. "De kans wordt mij geboden om daaraan te werken."

Concreet zal hij een plan opstellen dat CD&V moet helpen verder te kijken dan de vertrouwde omgeving. "We moeten overal gaan waar de christendemocraten niet op handen gedragen worden", benadrukt hij.

Ook De Crem haakt af

Ook ontslagnemend minister van Defensie Pieter De Crem is geen kandidaat. "Ik heb het wel overwogen en veel mensen hebben het me ook gevraagd", zegt De Crem. "Maar ik ben geen kandidaat-voorzitter en ik spreek mijn steun uit voor Wouter Beke."

"Daar zijn twee verklaringen voor. In de eerste plaats is de tijdspanne te kort om nog mensen te mobiliseren en om de leden te bereiken. Ik vind het belangrijk om ook de lokale afdelingen bij de verkiezing te betrekken, mocht ik kandidaat zijn", zegt De Crem. "Bovendien is het in de huidige politieke omstandigheden niet opportuun om de strijd om het voorzitterschap aan te gaan."

Na de slechte uitslag bij de verkiezingen van 13 juni besliste Marianne Thyssen om ontslag te nemen als voorzitster. Ondervoorzitter Wouter Beke nam het roer over, maar het was sowieso de bedoeling om verkiezingen te houden. De leden kunnen tot 21 december hun stem uitbrengen, op 22 december wordt de naam van de nieuwe voorzitter bekendgemaakt.

Nog tot morgenmiddag kunnen CD&V-leden hun kandidatuur bekendmaken, maar het ziet er dus naar uit de Wouter Beke de enige kandidaat zal zijn om zichzelf op te volgen.