Vande Lanotte weerlegt de kritiek van Peeters

Volgens de omgeving van koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte (SP.A) is het logisch dat de gewesten mee besparen voor de bevoegdheden die ze van de federale overheid krijgen. Daarmee wordt gereageerd op Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V).

Peeters zei deze morgen in "De ochtend" op Radio 1 dat het voorstel van de bemiddelaar nadelige gevolgen voor de gewesten kan hebben. Hij vreest dat Vlaanderen 2 miljard euro extra moet besparen. Volgens hem is er daardoor geen ruimte voor beleid na 2011. Peeters wil niet aanvaarden dat de gewesten een deel van de federale saneringsinspanning moeten uitvoeren.

Volgens de nota-Vande Lanotte is het logisch dat de gewesten evenveel besparen als de federale overheid op de bevoegdheden die ze overnemen van die federale overheid, klinkt het in de omgeving van Vande Lanotte.

Er wordt ook ontkend dat het om 2 miljard euro gaat. Vlaanderen zou voor 10 miljard aan nieuwe bevoegdheden krijgen, daarbij inbegrepen de zogenoemde usurperende bevoegdheden zoals bijvoorbeeld grootstedenbeleid. Tien procent van de bijbehorende middelen blijft federaal, dus gaat het slechts om 1 miljard, klinkt het in de entourage van Vande Lanotte.

"Nota heeft nadelige gevolgen voor Vlaanderen"

"De nieuwe financieringswet kan de gewesten confronteren met nieuwe budgettaire uitdagingen", zo zei Vlaams minister-president Kris Peeters in "De ochtend" op Radio 1. Hij vreest dat Vlaanderen nog stevig zal moeten besparen door het politieke compromis over de nieuwe financieringswet, "meer dan 2 miljard euro".

Koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte (SP.A) legde eergisteren zijn "voorstel van nieuwe bevoegdheidsverdeling en nieuwe financieringswet" voor aan de 7 partijen die over het communautaire luik onderhandelen. Gisteren lekten al details over de inhoud daarvan uit.

Peeters zegt dat de federale overheid een deel van de saneringsinspanning zal afwentelen op de deelstaten. "Voor de bevoegdheden die overkomen, zou maar 90 procent van de middelen overkomen. Dat betekent dat we de inspanning die we tussen 2009 en nu hebben gedaan, nog eens zullen moeten doen", zegt het CD&V-kopstuk ook in De Standaard.

"Dan heb je nog het deel van de bevoegdheden die de deelstaten uitoefenen, maar waarvoor de federale staat nog betaalt. Dat verdwijnt en dat zal de regio's 0,4 tot 1 miljard euro kosten. Als dat doorgaat, moeten we de beleidsruimte die we na 2011 dachten te hebben, grondig herbekijken", vreest de minister-president.

"Het kan niet dat wij zwaar saneren en dat het federale niveau niet dezelfde ambitie heeft om zo snel mogelijk een begroting in evenwicht te hebben. Het kan ook niet dat het tekort wordt opgevuld door de gewesten te confronteren met nieuwe budgettaire uitdagingen. Dat kunnen we niet aanvaarden", waarschuwt Peeters.

"Vlaanderen blijft natuurlijk vragende partij voor een grote staatshervorming. Iedereen wil in de eerste plaats snel een oplossing, en ik wil niet zomaar de druk verhogen", zei hij in "De ochtend" op Radio 1. "Maar als minister-president ben ik ook bevoegd voor het Vlaamse budget. Daarom kan ik nu niet gewoon zwijgen over de onderhandelingen als we dan later stevig moeten besparen. Ik maak er mij zorgen over." Peeters zegt ook dat Wouter Beke, voorzitter van CD&V, het met hem eens is.

"Kakofonie"

Peeters heeft ook vragen bij de werkwijze van Vande Lanotte. "Hij zal duidelijke afspraken moeten maken over de vraag hoe men zal omgaan met amenderingen. Als iedereen herhaaldelijk kan amenderen, kom je heel snel terecht in een kakofonie van winnaars en verliezers. Zo raak je er nooit meer uit."

"De tekst die op tafel ligt, bevat niet alle elementen. Er zitten nog heel wat witte vlekken in. Een oplossing voor BHV staat er niet in, de herfinanciering van Brussel wel", zegt Peeters.