Asielzoekers in Noordstation moeten verhuizen

De 40 asielzoekers die in het Noordstation in Brussel verblijven, moeten maandag verhuizen op bevel van de Schaarbeekse burgemeester Cécile Jodogne (LB). De burgemeester neemt de maatregel om hygiënische en veiligheidsredenen.

De asielzoekers verblijven momenteel in de open ruimte naast de hoofdingang, maar daar hebben ze niet altijd een toilet ter beschikking. Ook de veiligheid voor de spelende kinderen in het CCN-gebouw (Centrum Communicatie Noord) was niet meer gegarandeerd, bleek na klachten bij de politie.

De politie heeft de asielzoekers vanmiddag op de hoogte gebracht van de verhuizing. Er hangt ook een aanplakbiljet met de beslissing aan de muren in het Nederlands en het Frans. De meeste asielzoekers kunnen de brief niet lezen, maar hebben wel begrepen waarover het gaat.

De asielzoekers krijgen een wachtzaal ter beschikking op de gelijkvloerse verdieping van het station waar de bussen halt houden. Dat is een verdieping lager dan waar ze nu zitten. Er zijn 3 toiletten ter beschikking.

Burgemeester Jodogne heeft kritiek op de federale overheidsdienst Fedasil en de dienst Vreemdelingenzaken. Volgens haar lossen ze de problemen niet op, maar schuiven ze die door naar de gemeenten, de OCMW's en organisaties van vrijwilligers. "We staan voor een noodsituatie", zegt Jodogne. "Maar we hebben niet de juiste kennis, noch de mogelijkheden om dat op te lossen. En het federale niveau zegt gewoon: trek uw plan."

De asielzoekers zelf zijn niet blij met de maatregel, ook al is er een andere plaats ter beschikking gesteld. Sommige asielzoekers denken dat ze vanaf maandag weer op straat zullen leven. "We hebben geen enkele plaats, we hebben geen huis om in te slapen", zegt een Afghaanse asielzoeker.

Ondertussen worden op verschillende plaatsen in Brussel leegstaande panden gekraakt.

Centra in Antwerpen al volzet

De opvanghuizen voor daklozen raken stilaan volzet. Dat komt enerzijds door de winterprik, maar ook door de toestroom van nieuwe asielzoekers. In Brussel valt de situatie tot nu toe nog mee, maar in Antwerpen luiden ze de alarmbel. De afgelopen dagen hebben sommige opvangcentra al mensen moeten weigeren.

"We hebben vorige week een tiental mensen moeten weigeren omdat het echt helemaal vol zat", zegt Koen De Vijlder van het Opvangcentrum Biekorf. "Vanaf volgende week zou er extra opvangcapaciteit opengaan in Antwerpen. Er komt een extra shelter met 30 bedden, misschien nog een extra shelter met 15 bedden."

De opvangcentra voor daklozen mogen in principe enkel mensen met papieren opvangen, maar door het opvangprobleem bij asielzoekers wordt vaak een uitzondering gemaakt. "We proberen allemaal om zoveel mogelijk mensen op te vangen, maar er komt nu dus die nieuwe groep van mensen zonder papieren bij", aldus De Vijlder.

Meest gelezen