CDH blijft hameren op federale versterking

De nieuwe staatshervorming moet naast een grotere autonomie en meer responsabilisering voor de regio's zeker ook leiden tot een versterking van de federale staat. Dat heeft CDH-voorzitster Joëlle Milquet nog eens herhaald op haar partijcongres.

Voor het CDH is het duidelijk: de compromistekst van koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte (SP.A) is goed als basis voor verdere onderhandelingen, maar moet anderzijds ook nog sterk aangepast worden. "We moeten verklaringen vragen en we zullen amendementen op tafel leggen", zegt voorzitster Joëlle Milquet (foto).

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) uitte zijn irritatie over de vele amendementen die het CDH nog wil indienen, maar dat deert Milquet naar eigen zeggen niet. "Het is normaal dat de verschillende partijen hun amendementen indienen, niet te veel, maar zeker ook niet te weinig", zegt ze daarover.

Milquet wil niet gezegd hebben dat de tekst van Vande Lanotte te Vlaams is, maar wil toch dat het uiteindelijke akkoord vooral een versterking van de federale staat mogelijk maakt. "We moeten erop letten dat de federale staat sterk genoeg blijft", zegt ze. "Anders zullen we veel problemen hebben om bijvoorbeeld de sociale zekerheid te betalen. Het is daarom heel belangrijk dat de federale staat nog sterk genoeg blijft."

Milquet blijft wel nog steeds in een akkoord geloven. "We moeten doorgaan en volgens mij moeten we absoluut tot een akkoord komen", klinkt het.

Ook Wallonië bezorgd over besparingen

Het CDH levert in de Waalse regering de minister van Begroting, André Antoine, en ook hij ziet net als Peeters bijkomende besparingen voor de regio's als gevolg van de staatshervorming met argwaan tegemoet.

"De inspanning moet eerlijk verdeeld worden in verhouding met onze inkomsten", zegt Antoine, "en dan wil ik vooral de simulaties zien van onze toekomstige inkomsten."

"De inspanning moet ook draaglijk zijn, omdat we een dubbele opdracht hebben: de gezondmaking van onze openbare financiën, maar ook vooral de financiering van de economische heropleving van Wallonië, via het Marshallplan."