De otter is nu ook officieel uitgestorven

Slecht nieuws voor de otter in Vlaanderen: de intensieve speurtocht van de milieuvereniging Natuurpunt naar wilde otters in Vlaanderen heeft niets opgeleverd, zodat Natuurpunt de otter officieel uitgestorven heeft verklaard. Ook in Wallonië zouden er geen meer zitten.

In juni opende Natuurpunt de "jacht" op de otter in Vlaanderen. De vereniging loofde zelfs een beloning van 500 euro uit voor wie de aanwezigheid van een otter kon aantonen maar ze kreeg enkel meldingen binnen van bevers, muskusratten en zelfs een foto van een otter in een dierentuin.

De otter (Lutra lutra) had in België al lang te lijden van verdelging, - als viseter zagen de vissers hem als concurrent - en van de vervuiling van het water. In het midden van de vorige eeuw was de populatie al gedecimeerd en de laatste waarneming in Vlaanderen dateert van begin 2000. In Wallonië is in 2006 slechts één spoor gevonden van een otter. Men dacht dat er in Wallonië nog een restpopulatie was maar ook daar bleef geen leefbare populatie over.

Ook in de buurlanden doen de otters het niet goed en de dichtsbijzijnde goede populaties zijn nu te vinden in Zuid-Frankrijk en Oost-Duitsland. In Nederland, waar lang nog een populatie overbleef in Zuid-Limburg, is de otter opnieuw uitgezet en die populatie doet het goed. Men heeft er zelfs wilde, niet uitgezette otters gevonden die op eigen houtje hun uitgezette soortgenoten gevonden hebben.

Natuurpunt is geen voorstander van uitzetten, het is wel een optie maar uitzetten blijft wel omstreden, zo wordt gezegd. Natuurpunt ziet er meer in ervoor te zorgen dat er geschikte leefgebieden zijn voor de otter, met structuurrijke oevers met veel kruiden, met zuiver water en een rijke visstand. Als er dan otters migreren vanuit de buurlanden, is de kans groot dat ze zich daar welkom voelen en er ook blijven.

De prijs van 500 euro die dus niet uitgereikt wordt aan iemand die een spoor gezien heeft van een otter, gaat nu naar het natuurgebied dat de beste biotoop biedt voor de otter. Vanmiddag werd bekendgemaakt dat het natuurgebied "Het Grote Netewoud" bij Leuven het geld krijgt.

Overigens is het uitsterven de otter niet echt officieel. Om op de lijsten van de IUCN (International Union for Conservation of Nature) officieel als uitgestorven  genoteerd te worden moet het vijftig jaar geleden zijn dat een diersoort nog gezien werd.