"Akkoord over asielbeleid in het parlement"

Wouter Beke (CD&V) heeft in "Vandaag" op Radio 1 opgeroepen om geen tijd te verliezen en een akkoord over asiel en migratie goed te keuren in het parlement. "We stellen vast dat de PS een opening heeft gemaakt en roepen op om er snel werk van te maken in het parlement", klinkt het.

"De PS en de N-VA geven aan dat een strikter asielbeleid nodig is. Ik nodig hen uit om een akkoord in het parlement goed te keuren", zegt de interim-voorzitter van CD&V in "Vandaag". De partij van Wouter Beke is bereid om mee te werken aan zo een akkoord, maar een meerderheid moet worden gevonden rond de winnaars van de federale verkiezingen, "de as PS-N-VA".

"Als er snel een regering komt, kan het ontwerpakkoord voor asiel en migratie in het globaal regeerakkoord ingeschreven worden, maar men moet daar niet op wachten", besluit Beke.

Ook MR-voorzitter Didier Reynders heeft gereageerd op de verklaringen van PS-voorzitter Di Rupo om werk te maken van een striktere asiel- en migratiewetgeving. "Ik stel vast dat verschillende partijen sinds enkele weken ons spoor beginnen te bewandelen", meldt Reynders op een persconferentie.