"Brief waaruit blijkt dat Brink's nog geld heeft"

De voorlopige bewindvoerders van waardentransporteur Brink's hebben een brief ontdekt waarin staat dat het Belgische filiaal van Brink's nog zeker tot midden volgend jaar kapitaal ter beschikking heeft. De brief is in juni geschreven door het moederbedrijf van Brink's. Dat de brief nu opduikt is merkwaardig omdat de Belgische afdeling vorige maand het faillissement aanvroeg.

Volgens één van de voorlopige bewindvoerders is het verborgen houden van kapitaal bij een faillissement een strafbaar feit. De rechtbank weigerde het faillissement midden november omdat bij Brink's te veel onregelmatigheden zijn gebeurd. De directie tekende vrijdag tegen de weigering beroep aan.

Bij Brink's woedt al een tijdje een sociaal conflict rond het statuut van de werknemers. Dat zijn bedienden, maar de directie wilde er arbeiders van maken. Het bedrijf is nu op zoek naar een overnemer en had vandaag gesprekken met twee kandidaat-overnemers, het Zweedse Loomis en de Belgische investeerder Ramy Baron. 

Voorlopig bewindvoerder Alain Zenner (foto) spreekt van een gezamenlijk aanbod. "We bekijken hoe we van dit bod een ontvankelijk bod kunnen maken", zegt Zenner. Morgen staat een ontmoeting met Seris France, een andere kandidaat-overnemer, op het programma.

ACV pleit voor opgewaardeerd arbeidersstatuut

Intussen lijken de vakbonden het oneens over het sociaal statuut van het personeel in geval van een overname. Het christelijke AVC pleitte vandaag voluit voor een eenheidsstatuut. De socialistische en liberale bond nemen van dat standpunt echter afstand.

Het ACV wil praten over een opgewaardeerd arbeidersstatuut. Daarbij worden de werknemers arbeider maar behouden ze wel de voordelen van een bediende inzake opzeg, verlof en gewaarborgd loon bij ziekte.

ACV beklemtoont dat het risico bestaat dat de 300 werknemers bij een overname worden ontslagen als bediende om dan toch in het arbeidersstatuut terecht te komen, wat minder gunstig is dan het eenheidsstatuut. Vrijdag is er een nieuwe ontmoeting tussen de bonden en de voorlopig bewindvoerders van Brink's.