"Regularisatie niet enige oorzaak asielcrisis"

Europees president en ex-premier Herman Van Rompuy betwijfelt of de grootschalige regularisatie van asielzoekers midden 2009 tot een aanzuigeffect geleid heeft. Ook toen daar nog helemaal geen uitzicht op was, verbleven al bijna duizend mensen in hotels, argumenteerde Van Rompuy in "De ochtend".

De Standaard schuift vandaag een deel van de schuld van de huidige asielcrisis in de schoenen van ex-premier Van Rompuy. "Leterme erfde het asieldossier van zijn voorganger Herman Van Rompuy, een man die flirt met de status van een heilige. Toch was Van Rompuy verantwoordelijk voor de rampzalige deal uit de zomer van 2009. Asiel verzeilde toen volledig in Franstalige handen, met de Vlaamse eerste minister in een 'coördinerende rol'. Er volgde een fikse regularisatie, maar het flankerend beleid - met strikte regels rond gezinshereniging en een verstrengde snel-Belgwet - kreeg uitstel, en, door de val van de regering, ook afstel", schrijft Bart Brinckman in een commentaarstuk.

Van Rompuy weerlegde de kritiek in "De ochtend". Ons land kwam toen erg dicht bij een "klimaat van regeringloosheid", zei hij. "Ik heb toen een regeerakkoord en ministers geërfd. Zo was in het regeerakkoord asiel al onderhandeld in april 2008, dus nog ten tijde van het kartel tussen CD&V en N-VA", merkte hij op. "Ik zou dus evengoed kunnen wijzen op verantwoordelijkheden van sommigen die zich nu aan verantwoordelijkheden trachten te onttrekken." Daarmee doelde Van Rompuy op de kritiek uit N-VA-hoek op de huidige asielcrisis.

De ommezwaai in de zomer van 2009 ging ook gepaard met een regularisatiecampagne, maar Van Rompuy is er niet van overtuigd dat die een aanzuigeffect veroorzaakte. "We zaten toen al met bijna duizend mensen in hotels. Nochtans was er geen enkel uitzicht op regularisatie, want het dossier zat muurvast", verduidelijkte hij.

Bovendien heeft die regularisatie "een aantal onmenselijke toestanden rechtgezet", houdt de ex-premier vol. Zo ging het onder meer over mensen die hier al jaren woonden en werkten.

Op Europees niveau hoopt Van Rompuy dat snel overeenstemming gevonden wordt over minimumstandaarden voor asielopvang, "zodat iedereen weet waaraan hij zich moet houden". En tegelijk "gaat men strikter moeten zijn", liet van Rompuy nog optekenen.