EU tegen 20 weken zwangerschapsverlof

Vrijwel alle lidstaten van de Europese Unie hebben zich gekeerd tegen een langer zwangerschapsverlof voor moeders en voor vaders. De verlenging van het betaalde verlof zou te duur zijn voor overheden en het bedrijfsleven, vooral in tijden van besparingen.

Twee maanden geleden had het Europees Parlement voorgesteld om het zwangerschapsverlof op te trekken van 14 tot 20 weken voor moeders. Vaders zouden recht krijgen op 2 weken. Maar veel ministers vinden dat het Parlement te ver in de voorstellen is gegaan.

Volgens de Duitse minister van Werk zijn de extra weken in deze slechte economische tijden onbetaalbaar, nu veel regeringen proberen hun begrotingstekort terug te dringen. Haar Franse collega is tegen omdat het de sociale zekerheid bijna anderhalf miljard extra zou kosten. Ook vrezen enkele landen dat werkgevers minder geneigd zullen zijn jonge vrouwen in dienst te nemen.

De Europese Commissie heeft een compromisvoorstel klaar waarbij het zwangerschapsverlof 18 weken zou duren, maar niet volledig zou worden betaald. In ons land hebben vrouwen momenteel recht op 15 weken zwangerschapsverlof.

lees ook