Nationale Bank wil snel stabiele regering

De Nationale Bank (NBB) trekt de economische groeivooruitzichten voor ons land op. Voor 2010 verwacht de NBB een toename met 2,1 procent, dat is meer dan de prognose van 1,3 procent die in juni werd bekendgemaakt. De economische groei in België is ook opvallend beter dan het gemiddelde in de eurozone.

De Nationale Bank hield vandaag zijn halfjaarlijkse presentatie. Vooral de arbeidsmarkt blijkt het beter gedaan te hebben dan verwacht. Zo zijn er eind dit jaar 56.600 meer mensen aan de slag dan eind vorig jaar. De jobverliezen uit 2009 (-37.600) zijn daarmee gecompenseerd. In de industrie heeft de tewerkstelling zich gestabiliseerd en in de uitzendsector en de gezondheidszorg werden nieuwe banen gecreëerd. Door de aangroei van de beroepsbevolking stijgt ook het aantal werklozen, met 17.000 dit jaar en 5.500 volgend jaar.

Voor 2010 verwacht de NBB een groei van zo'n 2,1 procent, tegen de prognose van 1,3 procent in juni. België doet het daarmee opvallend beter dan het gemiddelde in de eurozone. Ons land moet enkel Duitsland laten voorgaan. In 2011 zou de groei 1,8 procent bedragen.

Guy Quaden (foto), de gouverneur van de Nationale Bank, riep de politici op om de komende weken een "stabiele" regering te vormen. Volgend jaar moet volgens hem minstens 2 miljard euro bespaard worden om de Europese afspraken na te komen. "Een nieuwe federale regering zou het beste zijn om uit te leggen hoe België zijn begrotingsdoelstellingen kan bereiken. Maar van haastwerk kan geen sprake zijn. Het moet gaan om een stabiele regering, die de volledige legislatuur uitdoet", luidde het.

De inflatie zou in 2010 2,3 procent bedragen en 2,1 procent in 2011. Quaden vindt het inflatiecijfer in ons land te hoog en verwijst daarbij naar het feit dat energieproducten een te grote plaats innemen in de index, en het feit dat de energieprijzen in België sterker stijgen dan in de buurlanden.