Werkloosheid bepaalt misdaadcijfer

Niet het aantal allochtonen, maar de werkloosheid bepaalt de criminaliteit in een gemeente. Dat blijkt uit een studie van criminologen van de Universiteit Gent en de K.U.Leuven. Hun bevindingen staan in de krant De Standaard.

Politicoloog Marc Hooghe (K.U.Leuven) beschouwt deze studie als een antwoord op die van Marion van San, die enkele jaren geleden vaststelde dat de criminaliteit onder allochtonen hoger lag dan onder autochtonen. "Maar Van San hield geen rekening met sociaal-economische factoren". De criminologen zochten in hun studie eveneens naar een verband tussen vreemdelingen en criminaliteit, maar, zo zegt Hooghe, "we hebben er geen gevonden".

Het aantal allochtonen in een gemeente is dus geen bepalende factor. Het aantal werklozen blijkt dat wel te zijn. “We hebben rekening gehouden met alle mogelijke gegevens: leeftijd, geslacht, inkomen, werkloos of niet, enzomeer. Alles bij elkaar geteld zien we dat werkloosheid er echt bovenuit springt", aldus Hooghe.

“In een gemeente waar de werkloosheid hoog is, is er meer armoede, heerst er meer doelloosheid. De sociale samenhang is er daardoor minder groot", verklaart de politicoloog de resultaten.

De resultaten van de studie worden vandaag voorgesteld op de studiedag "Sociale cohesie in Vlaanderen" in Leuven.