"Trein zal zonder Vlaanderen vertrokken zijn"

Er is kritiek op de uitspraak van Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) dat universiteitsprofessoren harder moeten werken. Smet had gereageerd op de noodkreet in De Standaard van de rectoren van Gent en Leuven over de werkdruk. "In vergelijking met vroeger moet iedereen wat harder werken. Dat geldt ook voor professoren", zei Smet in "De ochtend" op Radio 1.

De Vlaamse universiteiten hebben nu een gezamenlijke uitspraak geformuleerd en waarschuwen voor besparingen op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. "De trein richting kenniseconomie zal zonder Vlaanderen vertrokken zijn", klinkt het.

"Laten we eens een stand van zaken opmaken in de 2 universitaire kernopdrachten: onderwijs en onderzoek", aldus de rectoren. "Het aantal studenten aan de universiteiten steeg de afgelopen 10 jaar met 45%, het aantal succesvol afgelegde doctoraten steeg met 71%, het aantal publicaties in internationale toptijdschriften met 90%. Tegenover deze cijfers, staat de schamele stijging van het aantal professoren met amper 10% in fel contrast."

De resultaten van de afgelopen jaren zijn volgens de universiteiten het gevolg "van een tot voor kort billijke financiering vanwege de Vlaamse overheid, maar evenzeer en misschien nog meer van de inzet en de creativiteit van het professorenkorps".

Pascal Smet: "Wat versta je onder te weinig ?"

De noodkreet kwam er nadat er dit academiejaar een recordaantal studenten ingeschreven zijn aan de universiteiten en hogescholen. Het personeelsbestand aan die onderwijsinstellingen heeft die klim echter niet gevolgd. Rector Mark Waer van de K.U.Leuven (kleine foto) rekende in "De Ochtend" voor dat er zo'n 10% professoren zou mogen bij komen. Zijn Gentse collega Paul Van Cauwenberge heeft het zelfs over een tekort van 20%.

"Maar wat versta je onder "te weinig"? ", vroeg minister Smet (foto boven) zich af. "Want in vergelijking met vroeger moet iedereen harder werken, dat geldt dus ook voor proffen." Smet legde naar eigen zeggen wel de laatste hand aan een studie die de werkdruk bij de docenten meet en ook onderzoekt hoe de docenten dat zelf ervaren. "Die studie zal dan een objectievere inschatting geven."

Smet benadrukte wel dat de twee essentiële opdrachten van de universiteiten niet in het gedrang mogen komen. "Het klopt dat we moeten onderzoeken of de studenten met de middelen die nu voorhanden zijn nog goed onderwijs kunnen krijgen en of de proffen nog voldoende onderzoek kunnen verrichten."

Dat de universiteiten de afgelopen drie jaar 100 miljoen euro zijn misgelopen omdat er geen indexering is geweest -zoals Mark Waer beweert-, nuanceerde Smet. "We blijven ook niet bij de pakken zitten. Er is een kliksysteem waarbij de financiering stijgt als het aantal studenten stijgt. En ondanks de moeilijke budgettaire situatie van de Vlaamse regering zal de financiering ook deze keer stijgen."