"Van emotionele tot ongepaste relatie"

Vorige week smulden de Amerikanen van de rechtstreekse publieke biecht van tv-evangelist Marcus Lamb. Het was zijn echtgenote Joni die vertelde dat haar man haar enkele jaren geleden ontrouw geweest was, maar dat ze beiden nu wegens afpersing schoon schip wilden maken met dat verleden. Maar een van de "afpersers" voelde zich door de bekentenis gepakt en daagde het "opnieuw gelukkige koppel" voor de rechter.

Het was een emotioneel moment, vorige week op het christelijke tv-station DayStar Television Network. "We gaan ons hart met u delen", zo startte Joni Lamb de uitzending. Ze richtte zich tot haar echtgenoot: "Ons huwelijk is sterker dan het ooit geweest is". Marcus antwoordde met: "Jij bent één en al engel en ik ben helemaal weg van jou." Na deze liefdesverklaring kwam de aap uit de mouw: Marcus was ontrouw -"van emotionele tot ongepaste relatie"- geweest.

"Ik geef zelfs de schuld niet aan de duivel. Ik ben zelf volledig verantwoordelijk", repliceerde Marcus. Drie vrouwen zouden het koppel vervolgens willen afpersen: ze eisten ruim 5,6 miljoen euro, anders zouden ze met de affaire van Marcus naar de pers stappen. Er kwam nog een liefdesverklaring en daarmee hoopte het koppel wellicht dat het gevaar geweken was.

"Deelnemen aan het geheimhouden van de affaire"

Al snel was binnen de kerkgemeenschap duidelijk wie de drie "afpersers" waren. De drie hadden immers al via hun advocaten een regeling proberen te treffen met het tv-station. James Fisher, een van die advocaten, liet aan AP weten dat "de eisen toen gerechtvaardigd waren omdat zo een gerechtelijke procedure zou kunnen worden vermeden. Dat kan men geen afpersing noemen."

Nadat de Lambs publiekelijk gegaan waren, zagen de "afpersers" zich genoodzaakt een andere weg in te slaan. En dus diende een van hen, Jeanette Hawkins, een klacht in tegen het tv-station en Marcus Lamb. Hawkins was vroeger marketingdirecteur bij DayStar en zegt dat "ze helemaal van de kaart was door het ontdekken van de affaire van haar baas en dat ze er een ernstig emotioneel trauma aan overgehouden heeft". Ook zou ze "verplicht geworden zijn deel te nemen aan het geheimhouden van de affaire". Fisher voegde eraan toe dat de Lambs "bullebakken" zijn.

Daystar bleef intussen niet bij de pakken zitten en diende op zijn beurt een klacht in tegen de drie. Dit omdat ze probeerden "de reputatie van Daystar onrecht aan te doen en zijn zakelijke belangen te beschadigen". Het tv-station houdt ook vol dat "de drie de beproeving van de Lambs gebruikten voor hun eigen financieel voordeel".

Hier beneden kunt u een samenvatting van de publieke biecht zien.

lees ook