Al een vijfde meer vacatures dan in 2009

De toename van het aantal werkaanbiedingen houdt aan. In de eerste 11 maanden van dit jaar ontving de VDAB een vijfde meer vacatures dan in dezelfde periode van vorig jaar. De cijfers geven aan dat de economie weer aantrekt.

In november ontving de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) 20.126 vacatures, of 32,6 procent meer dan in november van vorig jaar. Voor de eerste elf maanden ligt het cijfer op 242.762. Dat is een toename van 20 procent tegenover dezelfde periode van 2009.

De meeste vraag is er naar laaggeschoolden (129.058, een toename met 28,7 procent). Ook de vraag naar hooggeschoolden zit in de lift (72.553, +17,8 procent). De vraag naar middengeschoolden blijft tamelijk stabiel

In de sectoren die het hardst door de crisis waren getroffen, heeft de vraag zich ook herpakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrachtwagenchauffeurs en magazijniers. De vraag naar leerkrachten voor het secundair onderwijs, maatschappelijk assistenten, bibliothecarissen en medici is dan weer afgenomen.

Tegelijk blijft het aantal openstaande vacatures hoog: op 33.374 of bijna een derde meer dan in november vorig jaar. Volgens de VDAB is dat niet abnormaal, omdat de invulling van een vacature gewoonlijk weken in beslag neemt.