België bij de top van Europa voor onderwijs

Belgische scholieren staan op de achtste plaats in de wereld wat leesvaardigheid betreft. Dat blijkt uit het PISA-onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Vlaamse scholieren presteren wel opvallend beter dan Waalse, zegt Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A). Maar Smet waarschuwt voor zelfgenoegzaamheid: "We moeten wakker blijven en een tandje bijsteken. Een hervorming van het secundair onderwijs dringt zich op."

PISA is een driejaarlijks onderzoek (2000-2003-2006-2009) naar de prestaties van leerlingen in 70 landen of grote regio's. Daarbij zijn drie testen opgenomen: leesvaardigheid, wiskunde en wetenschappen. De Belgische score blijkt opnieuw hoog.

Voor leesvaardigheid moesten jongeren van 15 jaar een geschreven tekst analyseren. België behaalde een score van 506 punten. Het gemiddelde van alle leerlingen die wereldwijd deelnamen was 500. In de rangschikking voor leesvaardigheid staat België op de achtste plaats. Als rekening gehouden wordt met partnerlanden van de OESO zakt ons land wel naar de elfde plaats.

Top 15 voor leesvaardigheid

 • Shanghai-China - gemiddelde 556
 • Zuid-Korea - gemiddelde 539
 • Finland - gemiddelde 536
 • Hongkong-China - gemiddelde 533
 • Singapore - gemiddelde 526
 • Canada - gemiddelde 524
 • Nieuw-Zeeland - gemiddelde 521
 • Japan - gemiddelde 520
 • Australië - gemiddelde 515
 • Nederland - gemiddelde 508
 • BELGIE - gemiddelde 506
 • Noorwegen -gemiddelde 503
 • Estland - gemiddelde 501
 • Zwitersland - gemiddelde 501
 • Polen - gemiddelde 500

In het vetjes staan de partnerlanden van de OESO. Vlaanderen heeft een gemiddelde van 519 en de Franse Gemeenschap één van 490. Vooral op de vaardigheid "toegang en lokaliseren van informatie" blinkt Vlaanderen uit.

Wat de kennis van wiskunde betreft, scoort België boven het gemiddelde met de vierde plaats van de Europese landen. Voor wetenschappen zit ons land in de middenmoot. Uit het onderzoek komen ook de zeer goede resultaten van de Aziatische landen. Zij nestelen zich op alle vlakken in de wereldtop. De OESO wijst erop dat de rangschikkingen niet noodzakelijk gekoppeld moeten worden aan de investeringen in het onderwijs.

"Onze kinderen graag leren lezen"

Opvallend voor Vlaanderen bij het PISA-onderzoek is de sterke impact van de socio-economische situatie van de leerlingen op de resultaten.

Bijzonder laag is de betrokkenheid tot het lezen. De helft van de Vlaamse 15-jarigen leest alleen om informatie te verzamelen of als het moet. 41% vindt lezen tijdverlies. Voor 18% is lezen de favoriete hobby. Maar ook zij die weinig lezen, scoren hoog. Tussen 2000 en 2009 is de gemiddelde prestatie van de Vlaamse leerlingen gedaald, vooral binnen het TSO en KSO.

Onderwijsminister Smet is dan ook op zijn hoede: "Ondanks het fantastische resultaat gaan we er op achteruit. We moeten onze kinderen graag leren lezen." Smet dringt ook aan op een hervorming van het secundair onderwijs. "Het onderscheid tussen ASO, TSO en BSO moet worden herzien. We mogen niet te vroeg selecteren. In Vlaanderen wordt voor de studiekeuze op 12 jaar beslist, in Finland pas op 16 jaar." Smet pleitte in september al om de opdeling tussen algemeen, technisch, beroeps en kunst in het middelbaar onderwijs af te schaffen.