Parket verwerpt 1 van de 2 klachten De Gelder

Het parket van Dendermonde verwerpt een van de twee klachten die Kim De Gelder enkele weken geleden heeft ingediend. Het gaat om een klacht tegen psychiaters over valsheid in geschrifte in hun rapporten. De andere klacht, wegens het uitlekken van die psychiatrische verslagen, wordt nog onderzocht.

De 22-jarige De Gelder, die bijna twee jaar geleden twee baby's en een kinderverzorgster doodde in een crèche in Sint-Gillis-Dendermonde en een oudere vrouw in Vrasene vermoordde, heeft zich enkele weken geleden zelf burgerlijke partij gesteld en twee klachten ingediend.

Met de eerste klacht beschuldigt Jaak Haentjens (kleine foto), de advocaat van De Gelder, de gerechtspsychiaters ervan dat ze in hun rapporten bewust zouden hebben gelogen. "Wat hij ook gedaan heeft, hij heeft recht op een objectief en legaal verlopend strafrechtelijk onderzoek", aldus Haentjens. "Als blijkt dat er onregelmatigheden zijn in het onderzoek, dan is het mijn plicht om dat aan het licht te brengen."

De onderzoeksrechter heeft de psychiaters intussen ondervraagd en uit zijn onderzoek blijkt alvast dat er geen valsheid in geschrifte is geweest. "In een tussentijds verslag staat wel een verkeerde datum, maar dat is geen valsheid in geschrifte, dat is een materiële vergissing", legt procureur Christian Du Four uit. De raadkamer moet nu oordelen wie er gelijk heeft .

Daarnaast heeft de advocaat ook een klacht ingediend wegens schending van het beroepsgeheim omdat het psychiatrische verslag in de kranten is uitgelekt. Dat onderzoek loopt nog.

Het betekent in elk geval dat het nog wat langer zal duren voor het eventueel tot een assisenproces kan komen. Dat het tot een assisenproces komt, is trouwens nog geen uitgemaakte zaak. Het parket kan ook beslissen dat De Gelder geestesziek is en dus geïnterneerd moet worden.

Vandaag heeft de raadkamer van Dendermonde trouwens de aanhouding van De Gelder verlengd.