PS doet voorstellen voor strenger asielbeleid

De PS heeft enkele concrete voorstellen voor een strenger asielbeleid gelanceerd. De partij zet zo de deur op een kier om via het parlement tot een akkoord over de asielkwestie te komen.

CD&V werd vorige week onder vuur genomen, niet het minst door de N-VA, voor het asiel- en migratiebeleid van de afgelopen jaren. De partij kaatste de bal terug en deed een oproep aan de verkiezingsoverwinnaars van de PS en de N-VA om in het parlement enkele akkoorden uit te werken.

De PS kondigde daarop aan dat de partij werkt aan strengere voorstellen, in wat op een koerswijziging lijkt van de Franstalige socialisten in het asieldossier.

Zo vraagt de PS dat gerechtelijke dwangsommen in het vervolg in een fonds voor migratie- en armoedebestrijding terechtkomen, en niet meer in de handen van de asielzoekers zelf. Om schijnhuwelijken aan te pakken, pleit de PS voor de oprichting van een gegevensbank. Om Belg te kunnen worden, is volgens het PS-voorstel de kennis van een van de landstalen vereist.

Door de voorstellen van de PS en de N-VA wordt de kans om een akkoord via de parlementaire weg te sluiten, dus zonder een regeerakkoord af te wachten, groter.

De MR, die net als de PS deel uitmaakt van de ontslagnemende federale regering, zegt in een reactie dat de PS met het voorstel over de dwangsommen "het eigen falen erkent".