"Financieringswet dreigt doel te missen"

De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka zegt de onderhandelende partijen de wacht aan. "De nieuwe financieringswet dreigt zijn doel compleet te missen", stelt Voka in een mededeling. De organisatie ziet het huidige voorstel niet als een stap vooruit in de responsabilisering van de gewesten.

Wat op dit moment doorsijpelt over het nieuwe "uiterst complexe voorstel" van bemiddelaar Johan Vande Lanotte (SP.A) is onrustwekkend, vindt Voka. "Wat nu voorligt, lijkt geen stap vooruit in de responsabilisering en houdt de fiscale beleidsruimte van de gewesten beperkt, met zelfs het risico van een sluipende belastingverhoging", verduidelijkt Voka-voorzitter Luc De Bruyckere (foto).

Hij doelt daarmee onder meer op de voorgestelde techniek om de extra fiscale opbrengsten van de gewesten af te romen ten voordele van de federale overheid. Ook de N-VA heeft bedenkingen bij dat voorstel.

Voor Voka moeten alle overheden in dit land geresponsabiliseerd worden. "Maar wanneer de deelstaten blijvend fiscale opbrengsten ontnomen worden om de federale overheid bijkomend te financieren, is het zeer de vraag of de federale overheid zelf wel geresponsabiliseerd wordt", luidt het.

De ondernemersorganisatie erkent wel dat nieuwe besparingen op de begroting best evenwichtig verdeeld worden tussen het federale en het regionale niveau. "Dit betekent dat de deelstaten in lijn met hun uitgebreide bevoegdheden ook een bijkomend deel van de inspanning moeten doen", aldus Voka.

Concreet pleit de organisatie voor "een grondige aanpassing van onze instellingen en financiële huishouding", opdat alle overheden efficiënter zouden werken en het ondernemerschap gestimuleerd wordt.