"Niet iedereen blij, maar premie is er nog"

Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche (SP.A) blijft erbij dat de bijsturing van de renovatiepremie in 2009 nodig was om de budgettaire ontsporing te vermijden en om de premie te laten overleven. Van den Bossche reageert daarmee op de kritiek van de actiegroep "Renovatiepremie Nu".

De actiegroep wil dat de Vlaamse regering een maatregel uitwerkt waardoor verbouwers die eind 2009 "verrast" werden door de strengere criteria voor de premie, alsnog financieel vergoed worden.

Begin oktober 2009 kondigde de Vlaamse regering aan dat de regels voor de renovatiepremie strenger zouden worden. Zo zouden alleen werken die de basiskwaliteit van de woningen verbeteren, nog in aanmerking komen. Afwerking en luxe zouden uit de lijst van betoelaagde werken geschrapt worden. De overgangsperiode duurde uiteindelijk vier weken. Daar kwamen heel wat klachten over binnen.

Minister Van den Bossche stelt dat de gemiddelde premie is gedaald (van 6.500 naar 4.800 euro), maar dat het aantal toegekende premies dit jaar hoger zal liggen dan in 2009 (toen werden 19.500 premies toegekend).

"Misschien is niet iedereen even blij met de ingreep, maar ik heb er wel voor gezorgd dat de premie kan blijven bestaan en er dit jaar weer 20.000 Vlamingen zijn die er hun woning mee kunnen verbeteren", reageert Van den Bossche.