"WikiLeaks compromitteert je arbeidskansen"

Vorige week kregen een aantal studenten van de Columbia Universiteit in New York een vreemde mail in hun postbus. De studenten van de afdeling "International en Public Affairs" kregen de waarschuwing geen links te leggen naar WikiLeaks-documenten en de inhoud van deze documenten ook niet op Facebook of via Twitter te becommentariëren. Dit zou hun kansen op een baan bij de federale overheid danig kunnen bemoeilijken.

De mail kwam er op vraag van een afgestudeerde van de universiteit, die nu werkt voor het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. In de mail stond verder te lezen dat "wanneer studenten zich met WikiLeaks zouden bezighouden, er getwijfeld zou kunnen worden aan iemands bekwaamheid om met vertrouwelijke informatie om te gaan". De mail veroorzaakte al snel commotie, zowel op als buiten de campus.

De studenten zelf reageerden vooral "geamuseerd en verbaasd". "Ze denken dat we geen onderscheid kunnen maken tussen een eigen mening en de contractuele verplichting om iets geheim te houden", aldus student Hugh Samson aan de site Huffington Post.

"Een overijverige medewerker"

Enkele dagen later stuurde decaan John Coatsworth een nieuwe mail naar de studenten met de mededeling dat "studenten wel degelijk het recht hebben te discussiëren en te debatteren over welke informatie dan ook in het openbaar…zonder schrik te hebben voor eventuele nadelige gevolgen".

Gisteren heeft ook het ministerie van Buitenlandse Zaken officieel gereageerd. Volgens woordvoerder P.J. Crowley zijn er helemaal geen richtlijnen gegeven over hoe privépersonen met WikiLeaks-documenten moeten omgaan. "Natuurlijk hebben we wel richtlijnen gegeven aan onze eigen medewerkers, omdat deze documenten voor ons nog altijd geheim zijn. Wanneer zij deze downloaden, wordt er een veiligheidsprobleem gecreëerd. Geheime en openbare informatie kunnen dan door elkaar gemixt worden", aldus de woordvoerder.

Crowley geeft toe dat hij niet weet van wie de informatie die leidde tot de mail aan de studenten komt. Volgens hem gaat het wellicht om "een overijverige medewerker die nochtans geen officieel standpunt heeft weergegeven".

lees ook