China bereid tot bindend klimaatplan

China zou dan toch bereid zijn om een bindend klimaatakkoord te sluiten. Dat heeft de Chinese klimaatverantwoordelijke Huang Huikang op de klimaattop in Cancun laten weten. China is het land met de grootste CO2-uitstoot ter wereld.
Huang Huikang

De toezegging van China om een internationale verplichting aan te gaan op het gebied van de reductie van CO2 komt onverwacht.

Het land bleef tot nu toe altijd aan de zijlijn staan als het over wettelijke verbintenissen ging. Maar nu zou het onder bepaalde voorwaarden toch akkoord gaan met bindende maatregelen.

China hanteert op dit ogenblik alleen vrijwillige doelstellingen voor het terugdringen van de uitstoot van CO2.  Het zou nu bereid zijn om die vrijwillige maatregelen om te zetten in een verplichting die wordt vastgelegd in een VN-besluit.

Het is nu afwachten hoe de Verenigde Staten zullen reageren. De Amerikanen vonden altijd dat China als grootste vervuiler niet langer aan de zijlijn kan blijven staan, maar nu China over de brug komt verwacht het land hetzelfde van de VS.