Onderzoek naar het beheer bij Brink's

Minister van Economie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) laat onderzoeken of waardetransporteur Brink's de internationale regels voor goed bedrijfsbeheer heeft nageleefd. Het zogenoemde Nationaal Contactpunt, een commissie met werkgevers, vakbonden, de federale en regionale overheden, moet dat onderzoeken.

Het contactpunt is vanmorgen voor het eerst bijeengekomen over de zaak. Naast vertegenwoordigers van de werkgevers, bonden en overheden waren minister Van Quickenborne en de twee voorlopige bewindvoerders van Brink's aanwezig.

Het contactpunt controleert of de richtlijnen van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, nageleefd worden. Zo moet worden nagegaan of het bedrijf wel tijdig en correct informatie heeft gegeven over de financiële situatie en of er niet onterecht gedreigd is met ontslagen en het verhuizen van activiteiten.

De directie van het waardetransportbedrijf is volgende week uitgenodigd om haar visie op de situatie te geven.

Van Quickenborne meent dat er tekortkomingen zijn geweest in het beheer van Brink's. Hij vraagt het contactpunt om tegen het einde van dit jaar een verslag te maken over de mogelijke inbreuken, alsook aanbevelingen te formuleren om de toekomst van het bedrijf te verzekeren.

Contactpunt

Het contactpunt is geen permanent orgaan dat regelmatig bijeenkomt, maar slechts sporadisch bijeengeroepen wordt. Het is de minister van Economie die alle betrokken partijen uitnodigt om rond de tafel te gaan zitten over een concreet dossier. Het is van de zaak-Renault in 1997 geleden dat de minister van Economie het initiatief heeft genomen om het contactpunt bijeen te roepen.